Valvomme
kiertotalouden ja
kierrätys­­teollisuuden
etuja​​

Edistämme markkinaehtoista kiertotaloutta, joka tuottaa kilpailuetua suomalaiselle teolli­suudelle ja elinkeinoelämälle. Hiilineutraali kiertotalous on Suomelle merkittävä mahdollisuus. Kiertotalous on uudistuvaa markkinataloutta, joka tarjoaa keinon vahvistaa maamme vientivetoista taloutta ja työllisyyttä.

Edistämme markkinaehtoista kiertotaloutta, joka tuottaa kilpailuetua suomalaiselle teollisuudelle ja elinkeinoelämälle.

Hiilineutraali kiertotalous on Suomelle merkittävä mahdollisuus. Kiertotalous on uudistuvaa markkinataloutta, joka tarjoaa keinon vahvistaa maamme vientivetoista taloutta ja työllisyyttä.

Kiertotalous­investoinnit houkuttele­vammaksi​

Kiertotalousalalla kehitetään paljon uusia ratkaisuja, ja teknologia kehittyykin regulaatiota nopeammin.​

​Lainsäädäntö ei saa hidastaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa. ​

​Erilaisten lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyjen sujuvoittaminen on tärkeä investointeja nopeuttava ja yritysten kustannuksia vähentävä toimenpide. ​​

Vihreän siirtymän rahoituksella tuetaan talouden rakennemuutosta hiilineutraaliin kiertotalouteen.

Kierrätettyjen materiaalien käyttöä on lisättävä ​ ​

Kierrätettyjen materiaalien eli uusiomateriaalien kysyntää täytyy lisätä, jotta kiertotalous saadaan vauhtiin. ​​

Tällä hetkellä kansallinen ja EU-sääntely keskittyy jätteiden lajittelun ja erilliskeräyksen laajentamiseen, mutta kierrätysmateriaalien käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kierrätysmateriaalien laajempi käyttö lisäisi kierrätystä, nostaisi jalostusastetta ja hyödyttäisi sekä kansantaloutta että ympäristöä. 

Julkiset hankinnat vauhdittamaan kiertotaloutta ​ ​

Julkisilla toimijoilla on merkittävä rooli kiertotalousratkaisujen edistäjänä materiaali-, tavara- ja palveluhankintojensa kautta.​

​Pelkästään kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo on vuosittain lähes 20 miljardia euroa.​

​Näillä hankinnoilla voitaisiin luoda kysyntää kierrätystuotteille ja -materiaaleille sekä pienentää hankintojen haitallisia vaikutuksia ilmastoon ja luonnonvarojen käyttöön. ​

​Samalla julkiset hankinnat voivat tehokkaasti kannustaa yrityksiä kehittämään uusia tapoja materiaalien kierrättämiselle.​

Kilpailusta tasapuolista ja reilua​

Kiertotaloudessa on kyse kaikkia elinkeinoja ja toimialoja koskevasta rakennemuutoksesta. Siksi kiertotaloutta pitää rakentaa markkinaehtoisesti, yritysten väliseen kilpailuun perustuen.​

Kierrätysteollisuuden yritykset tarjoavat palveluja, joita kuntien ja jätehuollon palvelutehtävää varten perustettujen kuntayhtiöiden kannattaa hankkia kilpailuttamalla. ​

Useat kunnat ja niiden omistamat yhtiöt ovat kuitenkin viime aikoina laajentaneet toimintaansa ja ryhtyneet kilpailemaan yksityisen sektorin kanssa.​​