Jäteöljyn kierrätys

Miten ja miksi yrityksissä ja maatiloilla syntyvä jäteöljy pitää kierrättää?

Yrityksille ja maatiloille syntyy jäteöljyä esimerkiksi auton, traktorin tai koneen öljynvaihdossa. Jäteöljy on arvokas raaka-aine, sillä öljyä voi kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen voiteluaineiksi.

Yritys on velvollinen huolehtimaan toiminnassaan syntyvistä jätteistä asianmukaisesti. Jäteöljylle voi tilata noudon jätealan yrityksiltä, joilla on olemassa lupa jäteöljyn keräämiseen. Yritykset toimittavat jäteöljyn kierrätykseen. Jäteöljyn polttaminen, kaataminen maahan tai vesistöön, päästäminen viemäriin tai jättäminen ympäristöön on laitonta. Myös jäteöljyn luovuttaminen tai myyminen taholle, jolla ei ole lupaa toiminnan harjoittamiseen on laitonta.

Näin huolehdit jäteöljystä oikein

  1. Valuta käytetty voiteluöljy talteenottokaukaloon.
  2. Kerää jäteöljy tiiviiseen tynnyriin, konttiin tai säiliöön, jossa ei ole muita aineita. Voit pyytää neuvoja ja välineitä jäteöljyn talteenottoon ja keräämiseen jätealan yritykseltä.
  3. Älä sekoita mustia jäteöljyjä, kirkkaita jäteöljyjä ja kasviöljyistä syntyviä jäteöljyjä keskenään.
  4. Älä sekoita jäteöljyyn muita jätteitä tai aineita.
  5. Tilaa jäteöljyn nouto jätealan yritykseltä, joka huolehtii puolestasi öljyn kierrättämisestä ja kierrätykseen kelpaamattoman jäteöljyn hävittämisestä.

Noutopalvelut ja vastaan­ottopisteet

Jäteöljyn noutopalveluja tarjoavat yritykset näet täältä.

Kotitaloudet voivat toimittaa jäteöljyn kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen. Lähimmän pisteen voi katsoa esimerkiksi osoitteesta www.kierratys.info. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän jäteöljyn voi toimittaa kunnan vastaanottopisteeseen, jos jäteöljyn määrä on pieni.

Miksi jäteöljy tulee kierrättää?

Jäteöljy on vaarallista jätettä. Käytetyn voiteluöljyn polttaminen pienpolttimessa on laitonta, sillä se aiheuttaa haitallisia päästöjä ilmaan. Kierrätykseen tuotu öljy ei päädy poltettavaksi, vaikka moni niin luulee. Ainoastaan kierrätykseen sopimattomat jäteöljyt poltetaan ympäristöluvan saaneissa teollisuuslaitoksissa tai vaarallisen jätteen polttolaitoksissa.

Kierrätyksen avulla jäteöljy palautetaan takaisin käyttöön. Jäteöljy puhdistetaan raskasmetalleista ja muista epäpuhtauksista ja siitä valmistetaan sen jälkeen uutta voiteluöljyä. Kun käytetty voiteluöljy kierrätetään tehokkaasti uudeksi voiteluöljyksi, raakaöljyn tarve vähenee.

Öljynkierto infograafi

Meillä on hyvät kokemukset jäteöljyn kierrättämisestä. Sama toimija noutaa jäteöljyn kaikilta toimipisteiltämme, joita on ympäri Suomen. Suuremmilta pisteiltä jätettä noudetaan viikoittain, pienemmiltä kuukausittain. Kierrätys toimii hyvin ja vaivattomasti!

Taisto Nuutinen, Öljypiste

Kierrätysteollisuus ry