Kiertotalous on
Suomelle merkittävä
mahdollisuus​

Kiertotalous on
Suomelle merkittävä
mahdollisuus

ppuu

Mitä on kiertotalous?​

Uusi perusta taloudelle

Kiertotalous on talousmalli, joka auttaa hillitsemään ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta.  Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään ja käytöstä poistetut tuotteet ja materiaalit kiertävät uusiksi tuotteiksi ja materiaaleiksi. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta kuten perinteisessä lineaarisessa talousmallissa, jossa tuotteet ja materiaalit päätyvät jätteeksi ja hävitetään. ​

Materiaalien kierrätys on keskeinen osa kiertotaloutta. Kiertotaloudessa pyritään minimoimaan hävitettävän jätteen määrä ja varmistamaan kierrätettävyys tuote- ja palvelusuunnittelulla. Tuotteet pidetään käytössä tehokkaasti ja pitkään muun muassa jakamisen, liisauksen ja vuokrauksen, korjaamisen ja kunnostamisen sekä uudelleenkäytön kautta.

Kiertotaloudessa on kyse kaikkia elinkeinoja ja toimialoja koskevasta rakenne­muutoksesta. ​

pkallio2

Kiertotalous hillitsee luontokatoa ja ilmastokriisiä​

Ratkaisuja, joilla on pienempi luonto- ja hiilijalanjälki

Kiertotaloudessa kierrätetyt raaka-aineet ja materiaalit korvaavat neitseellisiä raaka-aineita, jolloin vältetään uusien raaka-aineiden, kuten maa-ainesten ja malmien, hankinnan aiheuttamia haittoja luonnolle. Kiertotalous varjelee luonnon monimuotoisuutta. Kiertotalous on myös suoraan kytköksissä ilmastonmuutokseen. Kierrätysraaka-aineiden käyttö vähentää yhteiskunnan hiiliriippuvuutta.

Kierrätysteollisuudessa toimivat yritykset tuottavat kiertotalousratkaisuja, joilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa.

Kierrätys­teollisuuden ratkaisut auttavat vähentämään​ haitallisia vaikutuksia luontoon.​

pmies

Mikä on kiertotalouden potentiaali Suomessa?​

Hiilineutraalilla kiertotaloudella on valtava potentiaali Suomen teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. Kiertotalouden periaatteiden omaksuminen auttaa suomalaisia yrityksiä parantamaan kilpailukykyään, vähentämään kustannuksiaan ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalous ruokkii työllisyyttä ja vientivetoista taloutta. ​

Suomen hallitus on ryhtynyt toimiin kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi. Kiertotalouden strategisessa ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että kiertotalous on talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä.

Sekä resurssien tuottavuus että materiaalien kiertotalousaste halutaan kaksinkertaistaa vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

2–3 mrd €

Kiertotalouden vuosittainen arvopotentiaali Suomen kansantaloudelle 2030 mennessä.

450 Mt CO²

Kiertotalouden päästövähennys­potentiaali EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.

580 000 työpaikkaa​

Kiertotalouden luomien ​uusien työpaikkojen määrä Euroopassa, arvio. ​

Lähteet: Sitra, YM​

Visiomme​

Vuonna 2030 hiilineutraali kiertotalous 
on suomalaisten yritysten toiminnan perusta.​

Vuonna 2030 hiilineutraali 
kiertotalous on suomalaisten
yritysten toiminnan 
perusta.​