Miten kiertotalous edistyy Suomessa? Kuinka hyvin materiaalit kiertävät? Tutustu kiertotalouden indikaattoreihin.

Kiertotalous on mahdollisuus

Valtaosa potentiaalista jää vielä hyödyntämättä

1-aste
Kiertotalousaste

Lähde: Eurostat 2023; Kierrätysteollisuuden kysely 2023

Suomen sijoitus kiertotalouden edistymisen vertailussa on laskenut. Materiaali-intensiivinen tuotantomme vaatii isoja panostuksia kiertotalouteen. Koska kiertotaloudessa on kyse kaikkia elinkeinoja ja toimialoja koskevasta rakenne­muutoksesta, tarvitaan laajasti erilaisia toimia. Siirtymää pitää kirittää tehokkailla ohjauskeinoilla, jotka kannustavat kierrätykseen ja kierrätettyjen materiaalien käyttämiseen.

kierratys-pallo

Kierrätysliiketoiminta kasvaa ja työllistää

Kierrätysteollisuus investoi Suomeen ja työllistää – talouden suhdanteet vaikuttavat alaan

1-lkv
2-lkv

Lähde: Tilastokeskus 2023; Kierrätysteollisuuden kysely 2023

jate-pallo

Tuotamme yhä enemmän jätettä

Kestävä yhteiskunta edellyttää, että jätteen määrää vähennetään – kierrätyksen lisääminen on välttämätöntä

 • Kierrättämisellä palautetaan merkittävä osa jätteestä takaisin käyttöön.
 • Kierrätyksen jatkuva tehostaminen edellyttää yhteispeliä aina kotien ja työpaikkojen arkisesta lajittelusta kierrätys­teollisuuden teknologioiden kehittämiseen.
ykj
BKT

Lähde: Tilastokeskus 2023

jate-pallo

Yhdyskuntajätteestä valtaosa poltetaan

Lajittelun lisääminen on tärkeää

 • Yhdyskuntajätteestä kierrätetään vain noin kolmasosa, loput poltetaan energiaksi.
 • Kierrätysaste ei ole kasvanut viime vuosina.
 • Jäte tulisi ensisijaisesti kierrättää, jolloin vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Jätteen lajittelu on tärkeää, jotta se voidaan kierrättää tehokkaasti.

Lähde: Tilastokeskus 2023

1-poltto

EU edellyttää parantamaan yhdyskuntajätteen kierrätysastetta merkittävästi. Suomessa on kiristetty pakkausjätteen lajitteluvaatimuksia, mutta yhdyskuntajätteen kierrätysaste ei ole kasvanut. Kierrätysasteen kohentamiseksi tarvitaan laajasti erilaisia toimia, kuten kotitalouksien ja yritysten arkisen lajitteluinnokkuuden kasvattamista, lajitteluun ohjaavaa jätteen hinnoittelua, jätteenpolton hillitsemistä ja kysyntää kierrätysraaka-aineille.

tuotanto-pallo

Biojäte on hyödyllinen raaka-aine

Sekajätteessä on liikaa biojätettä ja sen lajitteluun tulee panostaa – biojätteestä jalostetaan kotimaista energiaa ja lannoitteita

1-bio
bio2

Lähde: Tilastokeskus 2023

kierratys-pallo

Metallin kierrätys vähentää päästöjä merkittävästi

Metallit kiertävät materiaaleista tehokkaimmin ja tuottavat merkittävät säästöt hiilidioksidipäästöihin

1-metalli
2-metalli

Lähde: Eurostat 2023

tuotanto-pallo

Elektroniikka kiertoon

Laitteiden arvokkaat raaka-aineet kannattaa ottaa talteen

 • Puhelimien ja muiden elektronisten laitteiden sekä akkujen määrä kasvaa kasvaa huimaa vauhtia.
 • Akut ja laitteet sisältävät erilaisia harvinaisia maametalleja, konfliktimineraaleja ja kriittisiä raaka-aineita, joiden louhiminen aiheuttaa vaikutuksia luontoon, ilmastoon ja paikalliseen yhteiskuntaan.
 • Kierrätys vähentää neitseellisten raaka-aineiden louhintaa ja sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
 • Käyttämättömien laitteiden kierrättäminen on helppo keino edistää kiertotaloutta.
118
2-elektroniikka

Lähde: Eurostat 2023

kierratys-pallo

Muovin kierrätys vähentää fossiilisen öljyn käyttöä

Muovien kierrätysastetta täytyy parantaa pikaisesti – EU edellyttää 50 %:n kierrätysastetta

1-oljy
2-oljy

Lähde: Eurostat 2023

kierratys-pallo

Kiviaineksen kierrätys torjuu luontokatoa

Kierrätysasteessa on vielä kehitettävää – etenkin julkiset hankinnat tulee valjastaa kiertotalouden mukaiseen infrarakentamiseen

1-kivi

Kierrätettyä kiviainesta voidaan käyttää mm. tierakenteissa.

2-kivi

Lähde: Eurostat 2023

kierratys-pallo

Rakentamisessa liikkuu isoja materiaalivirtoja

Tavoitteena on lisätä rakennus- ja purkujätteen kierrätystä

Rakentamisen kiertotalouden avulla vältetään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä sekä torjutaan luontokatoa.

57
1-rakennus

Lähde: Tilastokeskus 2023

kierratys-pallo

Suomi on edelläkävijä kiertotalouden teknologiassa ja osaamisessa

 • Suomella on kaikki edellytykset kiertotalouteen. Suomalaiset toimijat ovat edelläkävijöitä uusissa teknologioissa ja meillä on alan huippuosaamista.
 • Suomessa investoidaan vuosittain uusiin kierrätyslaitoksiin.
 • Suomalaisella tietotaidolla ja osaamisella pystytään käsittelemään haastavatkin jätteet turvallisesti ja jalostamaan niistä uusioraaka-aineita

Lähde: Tulli 2023; Suomen ympäristökeskus 2024

tuontivienti
tuotanto-pallo

Kierrätysteollisuus tukee Suomen ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä

Suomalaiset vientituotteet sisältävät jo nyt monia kierrätysraaka-aineita, kuten terästä, rautaa, kuparia ja alumiinia

660

Suomalainen teollisuus kilpailee globaaleilla markkinoilla. Yksi teollisuutemme vahvuuksista kilpailussa on vastuullisuus, jota yhä useammat asiakkaat arvostavat.

vientisisältö

Lähde: Tulli 2023; Kierrätysteollisuuden kysely 2023