Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Biokaasun tuotanto ja ravinteiden kierrätys ovat tärkeä osa kiertotaloutta

Kuvalähde: Gasum Group
Kuvalähde: Gasum Group

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry oli mukana järjestämässä Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta yhdessä kymmenen alan merkittävimmän toimijan kanssa. 

Tilaisuudessa käytiin laajasti läpi biokaasun tuotantoon ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä näkökulmia.

– Uudessa jätelainsäädännössä biojätteiden erilliskeräysvaatimuksia on kiristetty. Kiertotalouden edistämiseksi on tärkeää, että samaan tahtiin edistetään myös jätteiden kierrättämistä sekä kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden käyttöä, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu korosti kommenttipuheenvuorossaan.

– Viime aikoina huoltovarmuuden merkitys on korostunut Putinin Ukrainan-sodan ja korona-ajan myötä. Ravinteiden kierrättäminen on yksi mahdollisuus parantaa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Ravinteiden kierrätyksen edistämisen pitäisikin olla lannoitelain päätavoitteita, Lehtipuu sanoo.

YTP on mukana Ympäristöministeriön uusiomateriaalien tuotteistamista pohtivassa työryhmässä. Ryhmä laatii parhaillaan ehdotusta menettelyksi, jolla jätteeksi luokiteltu materiaali saadaan uudelleen käyttöön. Menettely tarvitaan sujuvaan ja selkeyttämään myös bioperäisten jätteiden hyödyntämistä.

Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuus järjestettiin torstaina 17. maaliskuuta. Tilaisuuden järjestivät Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Bioenergia ry, Elintarviketeollisuus ry, Energiateollisuus ry, Gasgrid Finland Oy, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry, Vesilaitosyhdistys ry sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry.

 

Kierrätysteollisuus ry