Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

EU:n strateginen ohjelma korostaa kiertotalouden merkitystä

Kaupunkimaisema Tampereelta, näkymä sillalle ja taustalla Tampellan tehdas.,Sillalla kulkee kuljetusauto
Kuvalähde: Lassila & Tikanoja Oyj

Euroopan komissio on julkaissut uuden strategisen ohjelmansa vuosille 2024-2029. Siinä korostetaan kiertotalouden merkitystä osana EU:n talouskasvua ja vihreää siirtymää. Ohjelma tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, uusia työpaikkoja ja EU:n vahvempaa globaalia kilpailukykyä. Kierrätysteollisuus ry:n mukaan tämä korostaa tarvetta nähdä käytetyt materiaalit arvokkaina raaka-aineina, mikä tukee sekä ympäristön että talouden kestävyyttä.

EU:n uusi strateginen ohjelma korostaa kiertotalouden merkitystä osana EU:n talouskasvua ja vihreää siirtymää. Ohjelma asettaa kunnianhimoisia tavoitteita tuleviksi vuosiksi. Samaan aikaan tavoitellaan parempaa globaalia kilpailukykyä, hillitään ilmastonmuutosta ja torjutaan luontokatoa.

Kiertotalous EU:n kasvun moottorina
EU:n uudessa strategisessa ohjelmassa kiertotalous nähdään keskeisenä osana EU:n talouden vahvistamista ja vihreää siirtymää. Kiertotaloutta ei nähdä pelkkänä ympäristönsuojeluna vaan luomassa uusia työpaikkoja ja parantamassa EU:n globaalia kilpailukykyä.
EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Samalla korostetaan tarvetta torjua luontokatoa sekä saastumista. Tämä edellyttää tulevina vuosina merkittäviä investointeja. EU pyrkii olemaan maailman johtava toimija vihreissä ja digitaalisissa teknologioissa. Kiertotalous vähentää yhteiskunnan hiiliriippuvuutta korvaamalla neitseellisten raaka-aineiden käyttöä kierrätetyillä materiaaleilla.

Käytetyt materiaalit ovat raaka-aineita
Kierrätysteollisuuden visiona on, että vuonna 2030 Suomessa hiilineutraali kiertotalous on suomalaisten yritysten toiminnan perusta. Kierrätysteollisuuden tavoitteena on lisätä materiaalien kierrätystä ja vähentää jätteen määrää, sekä edistämään kestävää kehitystä ja innovaatioita. Kiertotalous nähdään olennaisena osana talousjärjestelmää, eikä pelkkänä kierrätyksenä. Kiertotalous tukee sekä ympäristön että talouden kestävyyttä.
Käytetyt materiaalit tulee nähdä uuden raaka-aineen resurssina. ”Lainsäädäntö ohjaa liian usein edelleen siihen, että kyseessä on pelkkä jäte, josta pitää päästä eroon mahdollisimman nopeasti”, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.
Kierrätysteollisuuden tavoitteena on, että jätteiden käsittelyssä etusijalla olisivat menetelmät, joilla käyttöön otetutut materiaalit pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään.
”Autojen kiertotalousasetusehdotuksen mukaan jatkossa autojen muoviosista 25 % tulisi olla kierrätysmuovia. Tällaiset käyttöosuusvelvoitteet tukevat osaltaan vihreää siirtymää. Komission uuden strategian mukaista olisikin, että jatkossa käyttöosuusvelvoitetta sovelletaan yhä useampaan tuotteeseen”, jatkaa Mia Nores.
EU:n strateginen ohjelma heijastaa EU:n sitoutumista kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja se tarjoaa selkeät suuntaviivat tulevien vuosien toimille myös kiertotalouden osalta.

Lisätiedot: Mia Nores, p. 044 330 0928, mia.nores@kierratysteollisuus.fi

Kierrätysteollisuus ry edustaa yli viittäkymmentä kierrätysalalla toimivaa yritystä, jotka tuottavat kiertotalouden, kierrätyksen ja jätteen hyödyntämisen palveluja valtakunnallisesti. Näiden yritysten toiminta on keskeinen osa vihreää ja puhdasta siirtymää sekä Suomen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

EU:n strateginen ohjelma vuosille 2024-2029