Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Europarlamentti: jätteenpoltto päästökauppaan

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Europarlamentin ympäristövaliokunta ENVI ehdottaa jätteenpolton sisällyttämistä EU:n päästökauppaan vuoden 2028 alusta. Ehdotus sisältyy päästökaupan laajentamista koskevaan mietintöön, jota europarlamentti käsittelee kevään aikana.

Ennen jätteenpolton sisällyttämistä päästökauppaan tehdään vaikutustenarviointi vuoden 2025 loppuun mennessä. Tarvittaessa valmistellaan lisäsäädöksiä sen estämiseksi, ettei jätteiden päätyminen kaatopaikoille tai kolmansiin maihin kasvaisi.

Europarlamentin lopullinen mietintö valmistellaan ympäristövaliokunnan, teollisuusvaliokunnan ja talousvaliokunnan yhteistyönä.

YTP on yhdessä parinkymmenen muun organisaation kanssa toimittanut EP:n ympäristövaliokunnalle kannanoton, jossa tuetaan jätteenpolton sisällyttämistä päästökauppaan. Päästökauppa on osoittautunut kustannustehokkaaksi keinoksi ilmastopäästöjen vähentämisessä. Jo nyt kierrätyspolttoaineen rinnakkaispoltto on päästökaupan piirissä, mutta sekalaisen yhdyskuntajätteen poltto ei.

Vuodettu ehdotus