Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jakeluvelvoitteen alentaminen lisäisi fossiiliriippuvuutta, myös vaikutukset pumppuhintoihin epävarmoja – YTP lausui ehdotuksesta

Kuvalähde: Gasum Group
Kuvalähde: Gasum Group

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ei kannata uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista edes väliaikaisesti, sillä se lisäisi fossiiliriippuvuutta ja on vaikutuksiltaan epävarma.

Jakeluvelvoitteen alentamisen tavoitteena on laskea väliaikaisesti liikenteen polttoaineiden hintoja. On kuitenkin epäselvää, päästäänkö esitetyillä toimenpiteillä tavoitteeseen. Esityksen vaikutusarvio nimittäin toteaa, että hintavaikutuksen toteutumiseen liittyy suuria epävarmuuksia, eikä täyttä varmuutta siitä, miten hintavaikutus lopulta siirtyy polttoaineiden pumppuhintoihin, ole mahdollista taata.

Hallitus on linjannut, että irtautumista fossiilisesta energiasta nopeutetaan merkittävästi Venäjän hyökkäyssodan myötä. Ehdotettu muutos on ristiriidassa tämän linjauksen kanssa, sillä se lisäisi fossiilisen öljyn tuontia ja käyttöä, ja näin hidastaisi siirtymää pois fossiilisista polttoaineista.

Lisäksi jakeluvelvoitteen muutos lisää epävarmuutta alan toimijoissa. Yritykset tarvitsevat vakaan investointiympäristön.

Jakeluvelvoitteen alentamisen sijaan tulee harkita esimerkiksi polttoaineen verotuksen väliaikaista alennusta tai suoraa kustannustukea alan yrityksille.

Lue koko lausunto täällä
Työ- ja elinkeinoministeriön luonnos ja annetut lausunnot Lausuntopalvelussa