AJANKOHTAISTA |

Jätehuollon rekistereitä kehitetään – YTP otti kantaa sujuviin menettelyihin ja tiedon julkisuuteen

Kierrätysteollisuus ry

Ympäristöministeriö esittää muutoksia jätteitä koskeviin rekistereihin ja rekisterien sisältämän tiedon käsittelyyn ja käyttöön.

Esityksen tavoitteena on muun muassa kehittää ja sujuvoittaa rekistereihin liittyviä menettelyjä ja luoda niihin tarpeelliset tietopalvelut. YTP pitää tavoitetta kannatettavana, vaikka esitys ei vielä poista päällekkäisiä menettelyjä ja tietovaatimuksia. Myös viranomaistoimintaa olisi edelleen mahdollista tehostaa keskittämällä yhteen viranomaisyksikköön kaikki jätehuoltorekisterihyväksynnät.

YTP korostaa, että eri menettelyjen yhteensovittamisella ja tietojen mahdollisimman automaattisella siirtymisellä voitaisiin kohdistaa viranomaisresursseja tarkoituksenmukaisemmin ja sujuvoittaa yritystoimintaan liittyviä menettelyjä. Yritykset toivovat sujuvia ennakkomenettelyitä ja lisäpanostusta etenkin alueelliseen ympäristövalvontaa.

Esitys sisältää eräitä tiedonsaantioikeuksia viranomaisen järjestelmistä. YTP katsoo, että tiedonsaantioikeuksia tulisi vielä harkita jatkovalmistelussa. Jätehuollossa toimivien yritysten liiketoiminta perustuu jätteisiin, jolloin jätetiedot ovat monelta osin liikesalaisuusluonteisia ja yritysten keskinäiseen kilpailuasetelmaan vaikuttavia.

Lue koko lausunto täältä

Ympäristöministeriön ehdotus lakimuutoksista löytyy Lausuntopalvelusta