Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätehuoltopooli kehittää alan varautumista

Kuvalähde: Ari Virta
Kuvalähde: Ari Virta

Huoltovarmuus­organisaatioon (HVO) perustettiin tammikuun lopussa Jätehuolto­pooli, jonka tehtävänä on kehittää jätealan varautumista ja jatkuvuuden­hallintaa. Tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan edellyttämien jätehuolto­palveluiden tarkoituksen­mukainen toiminta niin normaali­oloissa kuin vakavissa häiriötilanteissakin. Jätehuolto­pooli korvaa aiemmin toimineen jätealan huoltovarmuus­toimikunnan, ja samalla sen toiminta laajenee alan yritysten ja organisaatioiden yhteistyö­verkostoksi.

Poolin toimintaa ohjaa Huoltovarmuus­keskus ja sen kotiorganisaa­tioina toimivat Kierrätysteollisuus ry ja Suomen kiertovoima ry KIVO. Huoltovarmuus­organisaatiossa Jätehuoltopooli sijoittuu osaksi terveydenhuolto­sektoria yhdessä Vesihuoltopoolin sekä Terveydenhuoltopoolin kanssa.

− Pooli on tervetullut ja looginen tapa jatkaa tehtyä yhteistyötä. Kerran käyttöön otettujen materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään tukee raaka-aineiden riittävyyttä ja huoltovarmuutta, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.

− Jätehuolto on yhteiskunnan kriittistä infraa ja välttämättömyys­palvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa. Pooli vie tätä työtä jälleen askeleen eteenpäin, sanoo KIVOn toimitusjohtaja Jutta Laine-Ylijoki.

− Jätehuollon yhteistyön laajeneminen antaa entistä avaramman näkymän alan huoltovarmuuden kehittämiseen. Poolitoiminnan kautta saamme paremman tarttumapinnan esimerkiksi erilaisista jätealan piirissä liikkuvista materiaalivirroista ja niihin liittyvistä huoltovarmuus­kysymyksistä, arvioi varautumisasiantuntija Ossi Heino Huoltovarmuus­keskuksesta.

Jätehuoltopoolin toiminnassa mukana ovat alan yritysten ja asiantuntija­organisaatioiden lisäksi ympäristöministeriö ja Kuntaliitto. Osana Huoltovarmuus­organisaatiota Jätehuolto­pooli toimii yhteistyössä myös muiden toimialojen kanssa ja tuottaa jäsenilleen niiden varautumista tukevaa tietoa ja palveluita. Poolin tavoitteena on ympäristö- ja terveys­turvallinen yhteiskunta kaikissa oloissa.

Maaliskuussa uusi pooli osallistuu valmiusharjoitukseen kemian ja terveydenhuollon poolien kanssa sekä järjestää toimintansa alkuinfon. Pooli tiedottaa toiminnastaan lisää kevään kuluessa.

 

Kierrätysteollisuus ry