Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätelakia tulee kehittää kokonaisuutena – YTP lausui jätelakia koskevasta ehdotuksesta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Jätelakiin esitetään muutoksia hallituskauden lopuksi.  Esitys koskee yhdyskuntajätehuollon järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä. Lisäksi muutettaisiin jätelain sidosyksikkösääntelyä.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry pitää nyt esitettyjä lakimuutoksia tarpeettomina ja osin perustelemattomina.

Sidosyksiköiden ulosmyyntiä ei ole tarpeen laajentaa

Jätelain muista aloista poikkeava, korkeampi sidosyksikköjen ulosmyyntiraja on nykylain mukaan voimassa vuoden 2029 loppuun asti. Ehdotus jäädyttäisi ulosmyynnin 10 %:n tasolle myös vuoden 2029 jälkeen.

Lakimuutokselle ei löydy riittävästi tukea sen taustaksi teetetystä KKV:n selvityksestä. Keskimääräinen ulosmyynti on tällä hetkellä 2,8 %.

KKV korosti selvityksessään ongelmia jätelain TSV-sääntelyssä. Ehdotus sivuuttaa sen, että TSV-sääntelyä ja ulosmyyntiä tulisi tarkastella ja kehittää yhtenä kokonaisuutena.

Hyvinvointialueiden jätehuolto kannattaa järjestää tehokkaana kokonaisuutena

Hyvinvointialueiden jätehuolto päätettiin siirtää kokonaisuutena markkinoilta ostettavaksi vuonna 2018 tehdyllä lakimuutoksella. Nykyinen lakiesitys jatkaisi kunnan vastuuta hyvinvointialueiden yhdyskuntajätteistä vielä kolmen vuoden ajan.

Muutosesitys on tarpeeton, koska jätehuoltomarkkinat palvelevat jo nyt esimerkiksi sairaanhoitopiirejä. Jätehuollon palveluja on kattavasti saatavilla.

Jätelaista tehtävillä tulkinnoilla ei tulisi myöskään entisestään monimutkaistaa ja hajauttaa jätehuoltoa.

Tarvitaan selkeä suunta ja kokonaisuuden huomioimista

Jätelakia olisi tarpeen kehittää pitkäjänteisesti, kokonaisuutena ja kierrätystä edistäviä ohjauskeinoja painottaen.

Yhdyskuntajätehuoltoon tehtävien muutosten tulisi selkeyttää jätelakia, ei monimutkaistaa nykyistä jätehuollon vastuunjakoa kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä.

Lue YTP:n lausunto jätelain muutoksesta

 

Kierrätysteollisuus ry