Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätevakuuksissa on korotuksista huolimatta edelleen nousupainetta – YTP lausui vakuussääntelyn kehittämisestä

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Vakuussummat ovat olleet nousussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Nousupainetta lisäävät kaivostoiminnan riittämättömäksi koetut vakuussummat.

Hallitus esittää ympäristönsuojelulakia muutettavaksi, jotta jätevakuussummia voidaan muuttaa aiempaa helpommin. Vakuussuumman muuttaminen ja ajantasaistaminen on paikoin koettu haasteelliseksi nykysäännöksin.

Jätevakuus on asetettava, jos käsittelee jätteitä ammattimaisesti. Vakuus koskee myös kaivostoiminnan jätteitä. Vakuudella on tarkoitus kattaa jätteiden asianmukaisen käsittelyn kustannukset esimerkiksi konkurssitilanteissa.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n edustamien ammattimaisessa jätteenkäsittelyssä toimivien yritysten vakuusvaatimukset ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi, jopa kymmenkertaisiksi.

Jätevakuuksissa on alueellista ja toiminnanharjoittajakohtaista vaihtelua, mikä asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan. Tästä näkökulmasta vakuussääntelyn selkeyttäminen on perusteltua. YTP toteaa lausunnossaan, että useimmat ehdotetut muutokset olisi voitu viedä käytäntöön myös viranomaisohjeistuksia antamalla ja täydentämällä Jätevakuusopasta.

YTP arvioi, että hallituksen esityksen ehdotukset lisäävät vakuusmäärien korotuspainetta paitsi kaivosteollisuudessa myös YTP:n edustamien yritysten toiminnassa. Nousupaine on osin ristiriidassa sen kanssa, että hallituksen esityksen mukaan vakuuksia on ylipäätään realisoitu vähän.

Lue YTP:n lausunto täältä.

 

 

 

 

Kierrätysteollisuus ry