Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätteenpolton päästöjen seuranta alkaa 2024 – Kierrätysteolli­suus lausui ehdotuksesta

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Kierrätysteollisuus lausui ehdotuksesta uudeksi päästökauppalainsäädännöksi. Kierrätysteollisuus kannattaa jätteenpolton sisällyttämistä EU:n päästökauppaan päästökauppadirektiivissä ehdotetulla aikataululla, vuodesta 2028 alkaen.

Suomessa uusitaan päästökauppalaki, jolla pannaan täytäntöön muutettu päästökauppadirektiivi.

Muutettu direktiivi velvoittaa yhdyskuntajätettä polttavia, kokonaislämpöteholtaan yli 20 MW:n jätteenpolttolaitoksia, tarkkailemaan, raportoimaan ja todentamaan hiilidioksidipäästöjään 2024 alkaen.

Komissio arvioi jätteenpolton sisällyttämistä päästökaupan hintaohjaukseen 31.7.2026 mennessä.

Kierrätysteollisuus ry katsoo, että päästökauppa kannustaisi jätteenpolttolaitoksia ottamaan käyttöön hiilidioksidipäästöjen talteenotto- ja hyödyntämisratkaisuja.

Vaikka kierrätysasteen kasvattamiseen tähdätään ensisijaisesti jätepoliittisilla toimilla, Kierrätysteollisuus ry katsoo, että jätteenpolton päästöjen hinnoittelu päästöoikeuden ennustetuilla hinnoilla voi vaikuttaa myös jätehuollossa tehtäviin ratkaisuihin.

Lue koko lausunto 

Kuvalähde: iStock