AJANKOHTAISTA |

Jätteenpolton päästöt laskuun ja kierrätys kasvuun jätealan green dealilla?

Kierrätysteollisuus ry

Hallitus linjasi vuoden 2022 talousarvioneuvottelujen yhteydessä myös hiilineutraaliuden saavuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Yksi budjettiriihen ilmastokirjauksista käsittelee jätteenpolton päästöjen vähentämistä. Hallituksen tavoitteena on laatia maaliskuuhun 2022 mennessä kokonaisuus, jolla jätteenpolton päästöjä vähennetään kolmanneksella. Yhdyskuntajätteitä polttavien laitosten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi valmistellaan vapaaehtoinen sopimus eli ns. green deal, jonka tavoitteena on kääntää jätteenpolton päästöt laskuun koko jätearvoketjuun vaikuttamalla. Lisäksi pilotoidaan hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoita jätteenpolton yhteydessä.

– Jätteenpolton vähentäminen on tärkeää niin ilmastotavoitteiden kuin kierrätystavoitteidenkin näkökulmasta. Energiasektorin sähköistyminen vähentää polttamista, ja samalla saadaan edistettyä materiaalien kierrätystä, YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu kommentoi.

Ympäristöministeriö on aloittanut jätealan green dealin sidosryhmäkeskustelut. YTP on mukana keskusteluissa ja tukee poltettavasta jätteestä löytyvien jätejakeiden kierrätyksen lisäämistä sekä jätteenpolton kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.