Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätteenpoltosta hiilineutraaliin kiertotalouteen – katso webinaaritallenne

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n webinaarissa keskusteltiin jätteenpolton päästöjen vähentämisestä ja päästökaupasta.

Vain 12 prosenttia materiaaleista käytetään EU:ssa uudelleen. Hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtyminen edellyttää kierrätyksen osuuden moninkertaistamista. Samaan aikaan jätteenpolton päästöjä täytyy vähentää.

Päästöjä vähentäviä ohjauskeinoja, kuten jätteenpolttoveroa, vapaaehtoisia sopimuksia ja päästökauppaa on selvitetty, mutta ei vielä otettu käyttöön.

YTP:n webinaarissa tiistaina 29.3. syvennyttiin päästökaupan mahdollisuuksiin jätteenpolton päästöjen vähentämisessä.

Vattenfallin salkunhoitaja Juho Kinni kertoi päästökaupasta ja päästökauppamarkkinan kehittymisestä. Päästöoikeuden hinta on noussut merkittävästi, sillä markkinatoimijat valmistautuvat 2020-luvun loppupuolella odotettavissa olevaan niukkuuteen markkinalla.

Europarlamentaarikko Silvia Modig kertoi päästökauppadirektiivin uudistuksen tilanteesta. Europarlamentin ympäristövaliokunta ENVI ehdottaa jätteenpolton sisällyttämistä EU:n päästökauppaan.

Fortum Recycling& Wasten Suomen maajohtaja Kari Rahkonen kertoi kommenttipuheenvuorossaan Fortumin visiosta, jossa mekaanista kierrätystä täydennetään hiilidioksidin talteenotolla. Talteenottoa hyödyntävien uusien teknologioiden avulla miltei kaikki jätteisiin sitoutunut hiili voidaan säilyttää materiaalikierrossa.

 

Päästökauppa on kustannustehokas ja markkinaehtoinen keino vähentää jätteenpolton päästöjä.