AJANKOHTAISTA |

Jätteensiirtoasetus uusitaan – YTP kommentoi komission ehdotusta

Kierrätysteollisuus ry

Kansainvälisiä jätesiirtoja sääntelevä EU-asetus on vuodelta 2006 ja sen uudistus on ollut pitkään käynnissä.

Uusitulla asetuksella komissio haluaa estää laittomia jätesiirtoja ja varmistaa, ettei EU:n jätehaasteita siirretä kolmansiin maihin. Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa jätteen siirtoa kierrätykseen EU:n sisällä.

YTP otti kantaa komission ehdotukseen EU:n kuulemisprosessissa ja vaikuttaa Suomen kannan valmisteluun.

Ennen kuin asetus astuu voimaan se pitää hyväksyä parlamentissa ja jäsenmaiden neuvostossa. Käsittely jatkuu vuoden 2022 ajan. Ehdotus täydentyy ja muuttuu käsittelyn aikana.

Lisätietoja: