Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätteiden määrä kasvaa, suurin osa yhdyskuntajätteistä poltetaan, materiaalikierrätys ei etene – Tilastokeskus julkaisi jätetilastot 2020

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi vuonna 2020 yli viisi prosenttia. Yhteensä yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia eli lähes 600 kiloa jokaista suomalaista kohden. Tilastokeskuksen vuoden 2020 jätetilaston mukaan yhdyskuntajätteen määrän kasvu on jatkunut useita vuosia peräkkäin. Yhdyskuntajätettä on asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet, kuten toimistoista ja ravintoloista kertyvät jätteet. Jätteiden käsittelytavoissa ei myöskään tapahtunut suuria muutoksia, joten suurin osa jätteistä menee edelleen polttoon. Kierrätyksen osuus laski 42 prosenttiin, mutta kierrätetty määrä pysyi edellisten vuosien tasolla. Kansallisista kierrätystavoitteista ollaan siis kaukana: Suomi tavoittelee yhdyskuntajätteen 55 prosentin kierrätysosuutta vuonna 2025. Kiertotalouden kannalta hyviäkin uutisia on: muovin lisäksi erilliskerätyn kartongin ja paperin määrä kasvoi. Kartonkimäärän kasvua on todennäköisesti vauhdittanut pandemian myötä vilkastunut verkkokauppa. – Tilastot kertovat karua tarinaa: jätteiden määrä kasvaa, eikä kierrätysasteessa näy toivottua kehitystä. Vaikka energiajärjestelmä sähköistyy kovaa vauhtia, poltetaan jätteistä edelleen liian suuri osa, Ympäristöteollisuus- ja palvelut ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu kommentoi. – Ilmasto- ja kierrätystavoitteet kiristyvät, joten poltettava jätemäärä ja jätteenpolton hiilidioksidipäästöt on saatava laskuun mahdollisimman pian. Materiaalikierrätyksen lisääminen vastaa kumpaankin tavoitteiseen. Samalla vähennetään neitseellisten materiaalien käyttöä. – Jätteiden lajittelu ei ole valitettavasti edennyt toivotusti. Pelkät keräysvelvoitteet eivät näytä riittävän, vaan lajitteluun pitää kannustaa myös taloudellisella ohjauksella, Lehtipuu jatkaa.   Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2004–2020. Lähde: Tilastokeskus 2021.        

Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi vuonna 2020 yli viisi prosenttia. Yhteensä yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia eli lähes 600 kiloa jokaista suomalaista kohden.

Tilastokeskuksen vuoden 2020 jätetilaston mukaan yhdyskuntajätteen määrän kasvu on jatkunut useita vuosia peräkkäin. Yhdyskuntajätettä on asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet, kuten toimistoista ja ravintoloista kertyvät jätteet.

Jätteiden käsittelytavoissa ei myöskään tapahtunut suuria muutoksia, joten suurin osa jätteistä menee edelleen polttoon. Kierrätyksen osuus laski 42 prosenttiin, mutta kierrätetty määrä pysyi edellisten vuosien tasolla. Kansallisista kierrätystavoitteista ollaan siis kaukana: Suomi tavoittelee yhdyskuntajätteen 55 prosentin kierrätysosuutta vuonna 2025.

Kiertotalouden kannalta hyviäkin uutisia on: muovin lisäksi erilliskerätyn kartongin ja paperin määrä kasvoi. Kartonkimäärän kasvua on todennäköisesti vauhdittanut pandemian myötä vilkastunut verkkokauppa.

– Tilastot kertovat karua tarinaa: jätteiden määrä kasvaa, eikä kierrätysasteessa näy toivottua kehitystä. Vaikka energiajärjestelmä sähköistyy kovaa vauhtia, poltetaan jätteistä edelleen liian suuri osa, Ympäristöteollisuus- ja palvelut ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu kommentoi.

– Ilmasto- ja kierrätystavoitteet kiristyvät, joten poltettava jätemäärä ja jätteenpolton hiilidioksidipäästöt on saatava laskuun mahdollisimman pian. Materiaalikierrätyksen lisääminen vastaa kumpaankin tavoitteiseen. Samalla vähennetään neitseellisten materiaalien käyttöä.

– Jätteiden lajittelu ei ole valitettavasti edennyt toivotusti. Pelkät keräysvelvoitteet eivät näytä riittävän, vaan lajitteluun pitää kannustaa myös taloudellisella ohjauksella, Lehtipuu jatkaa.

 

Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2004–2020. Lähde: Tilastokeskus 2021.

 

 

 

 

Kierrätysteollisuus ry