Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kestävää kasvua kiertotaloudesta – uusi hallitusohjelma vauhdittaa myös materiaalien kiertoa

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Kierrätysteollisuuden visiossa kiertotalous on suomalaisen markkinatalouden pohja. Toimiva kiertotalousmarkkina vahvistaa koko Suomen kilpailukykyä ja auttaa luontokadon torjunnassa sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusi hallitusohjelma antaa tälle hyvät lähtökohdat.

”Suomi tarvitsee uutta kestävää kasvua. Miljardien edestä lupajonossa seisovat investoinnit – sekä pienet että isot – pitää saada liikkeelle. Aluehallintovirastojen ja ely-keskusten ympäristöön liittyvien tehtävien yhdistäminen yhdeksi uudeksi virastoksi on jo pitkään odotettu uudistus”, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.

Kierrätysteollisuus näkee hyvänä sen, että hallitus on ohjelmassaan tunnistanut jätehuollon markkinoihin liittyvät haasteet ja esittää, että kuntien vastuuta jätehuollossa rajataan kotitalouksissa syntyvään jätteeseen. Jatkossa kunnilla säilyy selkeä rooli jätehuollossa ja yrityksillä sekä yhteisöillä on puolestaan mahdollisuus kilpailuttaa tarvitsemansa palvelut.

”Hallitus haluaa edistää kilpailua ja esittää useita kannatettavia muutoksia julkisomisteisten eli inhouse-yhtiöiden käyttöön. Hallituskaudella on tärkeää varmistaa, ettei kiertotalousmarkkinoiden toimintaa jatkossa vääristetä sidosyksikköasemasta käsin”, korostaa Nores.

Kierrätysteollisuus pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Suomi sitoutuu jatkossakin hiilineutraaliustavoitteeseen. Kiertotalous on keskeisessä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

”Jäteveropohjan laajentaminen on yksi keskeinen työkalu. Kun kierrätyskelpoinen materiaali saadaan kiertoon, auttaa tämä myös luontokadon torjunnassa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Samalla tuetaan yritysten mahdollisuutta innovoida ja investoida ratkaisuihin, joilla on positiivinen ilmastokädenjälki”, Nores muistuttaa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mia Nores, 044 330 0928, mia.nores@kierratysteollisuus.fi

Kuvalähde: iStock

Kierrätysteollisuus ry