Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kierrätysala huolissaan: Energiakriisi synnytti jäteöljyn harmaat markkinat – aikomuksena polttaa öljyä lainvastaisesti

Öljyjätehuolto

Energian kallistuvat hinnat ovat houkutelleet suomalaisia haalimaan jäteöljyä polttamista varten. Jäteöljyn ostaminen, myynti ja polttaminen ilman asianmukaisia lupia on kuitenkin lainvastaista ja pahimmillaan ympäristörikos.

Suomalaiset ovat harjaantuneita kierrättäjiä, mutta energiakriisi on nostanut uudeksi ilmiöksi jäteöljyn hamstraamisen kierrättämisen sijasta. Jäteöljyä kertyy esimerkiksi maataloudessa, korjaamoilla ja teollisuudessa. Kyse on käytöstä poistetuista voiteluaineista, joista muodostuu öljyjätettä.

– Vuonna 2022 Suomessa kerättiin jäteöljyä 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan eli kyse ei ole ihan pienestä määrästä, kertoo myyntipäällikkö Kari Suomela STR Tecoililta.

Asiantuntija-arvio: ”Hamstraajilla on tarkoitus polttaa jäteöljy talven aikana”

Asiantuntijoiden arvio on, että jäteöljyä varastoidaan ja sitä on tarkoitus polttaa talven aikana, jolloin lämmitykseen ei tarvitsisi ostaa yhtä paljon polttoöljyä. Jäteöljyä jopa kerätään esimerkiksi netin kauppapaikoilla ja myyntipalstoilla. Markkinoilla on myös öljypolttimia, joita ei saa käyttää jäteöljyn polttamiseen, mutta silti niitä markkinoidaan siihen.

Jäteöljyn varastointi ilman asianmukaisia lupia ja polttaminen kierrättämisen sijaan on laitonta ja usein myös ympäristörikos. Laki määrittelee tarkasti, mitkä tahot saavat kerätä ja käsitellä jäteöljyjä ja miten niitä pitää varastoida.
Kielto säilöä ja polttaa jäteöljyjä itse on perusteltu. Pienikin määrä öljyjätettä väärässä paikassa pilaa nopeasti sekä maaperän että pinta- tai pohjaveden. Esimerkiksi jo yksi litra jäteöljyä saastuttaa miljoona litraa vettä. Kun öljyä poltetaan tarkoitukseen sopimattomissa polttolaitteissa, öljystä voi päästä ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä pienhiukkasia.

– Harva tietää esimerkiksi sitä, että jos luovuttaa tai myy jäteöljyä esimerkiksi verkon kauppapaikan kautta, öljyn luovuttajan vastuulla on varmistaa, että kerääjällä on luvat kunnossa, Suomela muistuttaa.

Tietämättömyyttä vai välinpitämättömyyttä?

Projektipäällikkö Henri Liukkunen L&T:ltä arvelee, että jäteöljyn laittomassa keräämisessä, kaupittelussa ja polttamisessa saattaa monen kohdalla olla kyse tietämättömyydestä.

– Monien toiminta on kuitenkin hyvin päämäärätietoista: jäteöljyä asianmukaisesti kerääville toimijoille saatetaan ilmoittaa, että jäteöljyä ei poikkeuksellisesti saa hakea lainkaan tai siitä saa kerätä vain osan. Tähän mennessä jäteöljyä on kierrätetty Suomessa hyvin tunnollisesti, ja toivomme, että hamstrausilmiö on vain väliaikainen, Liukkunen sanoo.

Myös viranomaiset ovat havahtuneet ongelmaan

Ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala Oulun seudun ympäristötoimesta kertoo, että viranomaiset valvovat jäteöljyn kierrätystä säännöllisesti. Lisäksi kuntalaisilta tulee välillä ilmoituksia, jos epäillään, että öljyä ei kierrätetä laillisesti.

– Varmasti suurin osa jäteöljyä varastoivista toimijoista ymmärtää toimiessaan väärin, että asiat eivät mene nyt niin kuin niiden pitäisi. Mutta ymmärtävätkö he, että se on oikeasti laitonta ja osa merkittävää väärinkäyttöä? Hakala pohtii.

Jos jäteöljyn varastoinnista ja polttamisesta jää kiinni, viranomaisten päätavoite on saada tilanne korjattua lainmukaiseksi ohjaamalla ja neuvomalla. Korjaamiseen annetaan määräaika. Jos sitä ei noudateta, määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Jos toimintaa ei voida pitää vähäisenä, viranomainen ilmoittaa väärinkäytöksestä poliisille.

Kierrätysteollisuuden toimialajärjestö Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry muistuttaa, että rahalliset sanktiot voivat olla hyvinkin tuntuvia. Teossa huomioidaan sekä veroseuraamukset että rikosoikeudellinen hyöty. Ympäristörikoksella on lisäksi omat seuraamuksensa.

Kierrätys oikea väylä jäteöljylle

Oikea tapa hankkiutua eroon jäteöljystä on kierrättäminen eli antaa öljy asianmukaisen jätehuollon toimijan käsittelyyn. Kerätystä jäteöljystä puhdistetaan uutta perusöljyä.

Kierrätysalan johtava asiantuntija Katja Moliis muistuttaa, että jäteöljyn kierrätys on yritykselle vaivaton kiertotalousteko.

– Jäteöljyä voidaan kierrättää uudelleen ja uudelleen voiteluöljyksi, jolloin tarvitaan vähemmän raakaöljyä. Vastuullisuus on kaikille yrityksille nykyään tärkeä valttikortti, ja öljyjen kierrätys asianmukaisesti on vastuullisuusteko.

Jäteöljyn noutopalveluja tarjoaa Suomessa useampi yritys, joista osa on paikallisia yrityksiä ja osa toimii valtakunnallisesti.

Ohjeet jäteöljyn asianmukaiseen kierrätykseen

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on kierrätysteollisuuden toimialajärjestö, jonka jäsenet tarjoavat käytännön ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry solmivat maaliskuussa 2019 green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä sen kierrätystä.

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Katja Moliis, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
050 5255 762, katja.moliis@ytpliitto.fi

Projektipäällikkö Henri Liukkunen, Lassila & Tikanoja
050 385 0975, henri.liukkunen@lassila-tikanoja.fi

Myyntipäällikkö Kari Suomela, STR Tecoil Oy
040 3512 590, kari.suomela@tecoil.fi

Ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala, Oulun seudun ympäristötoimi
044 703 6760, jonna.hakala@ouka.fi

Kierrätysteollisuus ry