Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kierrätys­teollisuus ei kannata jakeluvelvoitteen laskua – biokaasu­investoinnit pitää turvata

Kuvalähde: Gasum Group
Kuvalähde: Gasum Group

Kierrätysteollisuus ei kannata jakeluvelvoitteen laskua eikä lisävelvoitetasojen muutoksia. Jotta Suomi olisi houkutteleva investointikohteena, tulisi politiikkaohjauksen olla ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Esitetty poikkeaminen pitkän ajan liikenteen vähentämisen polusta ei ole tämän mukaista.

Hallituksen tavoite kuljetuskustannusten nousun hillitsemisestä on tärkeä ja kannatettava, mutta
toimenpiteet tulisi valita niin, ettei heikennetä biokaasun tuotannon kannattavuutta ja Suomen houkuttelevuutta investointiympäristönä.

Jakeluvelvoitteella on tällä hetkellä keskeinen rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. Se on myös keskeisin yksittäinen työkalu, jolla Suomessa tuetaan biokaasun tuotantoa.

Muutokset jakeluvelvoitteeseen vaikuttavat suoraan nykyisten liikennebiokaasua tuottavien laitosten
kannattavuuteen ja erityisesti tulevien laitosten investointinäkymiin. Näistä investoinneista Suomi kilpailee muiden Pohjoismaiden kanssa.

Hallitus on kirjannut biokaasun tuotannon kasvattamisen yhdeksi tavoitteekseen.

Hallituksen lakiehdotuksen mukaan liikenteen jakeluvelvoitetta alennettaisiin vuoden 2024 osalta 28 %:sta 13,5 %:iin. Lisäksi esitetään, että vuonna 2024 lisävelvoitteen tasoa alennettaisiin neljästä prosenttiyksiköstä kahteen prosenttiyksikköön ja vuoden 2025 lisävelvoitetta alennettaisiin kolmeen prosenttiyksikköön.

Biokaasulla täytetään tyypillisesti yleisvelvoitteen lisäksi lisävelvoitetta. Sen alentaminen hidastaisi kyseisistä raaka-aineista valmistetun biokaasun kysynnän kasvua, lisäisi epävarmuutta tulevasta kysynnästä ja siten se voisi jatkossa heikentää alan investointien houkuttelevuutta.

Ehdotuksesta käy ilmi, että lisävelvoitteen laskemisesta koituva hyöty on vähäinen verrattuna siitä biokaasutuottajille aiheutuvaan haittaan. Laskelmien mukaan lisävelvoitteen osuus hinnan noususta, joka esityksellä siis halutaan välttää, olisi alle yhden sentin litralta.

Muutosesitys on ristiriidassa hallitusohjelmassa olevien kirjausten kanssa biokaasun osalta

Hallitusohjelmassa halutaan huolehtia biokaasun investointiympäristöstä ja kannustavasta rahoituksesta biokaasutuotannon lisäämiseksi. Lisäksi halutaan edistää etenkin raskaan liikenteen tarpeisiin soveltuvan kotimaisen biopolttoaineen ja biokaasun valmistusta ja jakelua sekä maataloussyötepohjaista biokaasun tuotantoa.

Jakeluvelvoitetta koskevassa lakiesityksessä on suuria epävarmuuksia kokonaiskustannusten suhteen ja se vähentää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Suomi tarvitsee lisää vihreän siirtymän investointeja, uusia työpaikkoja ja verotuloja, joilla voidaan ylläpitää suomalaista hyvinvointia samaan aikaan kuin siirrytään kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Näiden investointien saaminen Suomeen tulisikin olla päätavoitteena.

Biokaasun tuotannon yhteydessä valmistetaan myös kierrätyslannoitteita, joiden merkitys on viime aikoina kasvanut merkittävästi.

Lue koko lausunto

Kuvalähde: Gasum Group, Turun biokaasulaitos.