Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kierrätys­teollisuus esittää: biokaasu­laitosten ympäristön­suojelu­ohje laaditaan yhteis­työssä toiminnan­harjoittajien ja edunvalvonta­järjestöjen kanssa

Gasum
Kuvalähde: Gasum

Kierrätysteollisuus katsoo, että eläinsuojien yhteyteen perustettavien biokaasulaitosten menettelyjen sujuvoittamisen varmistamiseksi tarvitaan lakimuutosta ja ennen kaikkea parempaa viranomaisohjeistusta. Tulkintojen selkeyttämiseksi ja yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi Kierrätysteollisuus esittää, että biokaasulaitosten ympäristönsuojeluohje laaditaan yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja edunvalvontajärjestöjen kanssa.

Kierrätysteollisuus kannattaa hallitusohjelmassa olevia kirjauksia biokaasutuotannon edistämiseksi ja byrokratian vähentämiseksi.

Hallituksen esityksestä ympäristönsuojelulain ja jätelain 118 §:n muuttamisesta sekä liitännäisistä asetusmuutoksista kerättiin lausuntoja. Hallituksen esityksellä kiellettäisiin lumen kaataminen mereen hallitusohjelman kirjauksen mukaan, selvennettäisiin upottamis- ja hylkäämiskieltoa, pantaisiin täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin muutokset koskien vedyn tuotantoa sekä jätteen kaasutusta ja pyrolyysiä sekä muutettaisiin eläinsuojien biokaasulaitosten menettelyitä.

Lausunnolla oleva esitys on kannatettava, mutta Kierrätysteollisuuden mielestä biokaasulaitoksia koskevat menettelyt vaativat vielä jatkokehittämistä.

Yhteistyössä laadittu ohjeistus

Kierrätysteollisuus katsoo, että sujuvoittamisen varmistamiseksi tarvitaan lakimuutosta ja ennen kaikkea parempaa viranomamaisohjeistusta.

Tulkintojen selkeyttämiseksi ja yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi Kierrätysteollisuus esittää, että biokaasulaitosten ympäristönsuojeluohje laaditaan yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja edunvalvontajärjestöjen kanssa.

Kevyt ilmoitusmenettely, lupamenettelylle määräaika

Esityksen tavoitteena on selkeyttää oikeustilaa ja keventää menettelyä ilmoituksenvaraisten eläinsuojien yhteyteen perustettavien biokaasulaitosten osalta.

Kierrätysteollisuus pitää tärkeänä, että ilmoitusmenettely on aidosti kevyempi kuin ympäristölupamenettely. Muussa tapauksessa sujuvoittamista ei tapahdu, ja menettelyn soveltaminen jää varmasti vähäiseksi.

Kierrätysteollisuus esittää selvitettäväksi, miten myös kunnan lupamenettelyn kestolle voitaisiin asettaa määräajat. Yleistä ilmoitusmenettelyä tulee kehittää sellaiseksi, että se on aidosti kevyempi ja ketterämpi menettely kuin ympäristölupamenettely. Nyt ilmoitusmenettely ja kunnan lupamenettely poikkeavat toisistaan hyvin vähän. Ilmoitusmenettelyn eduksi esityksessä on mainittu sille asetettu 120 vuorokauden määräaika.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Tarja Anttonen, 040 652 6554, arja.anttonen@kierratysteollisuus.fi