Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kiertotaloudessa kunnat mahdollistavat, yritykset toteuttavat

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Kuntavaaleissa ratkaistaan muiden asioiden ohella myös, miten kunnat hoitavat elinkeinopolitiikkaansa ja edistävät yritysten mahdollisuuksia työllistää. YTP julkaisee omat viestinsä tuleville kuntapäättäjille.

– Kuntien elinvoima syntyy menestyvistä yrityksistä, jotka pystyvät työllistämään ja rahoittamaan kunnan toimintaa palkka- ja yhteisöveroilla. Myös kiertotaloudessa kuntien tulee olla mahdollistajia, eikä laajentaa kunnallista liiketoimintaa kilpailluille markkinoille, toteaa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

– Myös kunnat hyötyvät kilpailusta kierrätys- ja jätehuoltoalalla, samoin kuntalaiset. Kuntien kannattaa oman etunsa vuoksi huolehtia siitä, että kilpailu toimii ja että erikokoisilla yrityksillä on mahdollisuudet toimia alalla.
Kunnilla on kiertotaloudessa monta roolia. Niille kuuluu kiertotalouden ja muun yritystoiminnan edistäminen alueellaan. Kunnilla on useita kaavoitukseen, rakentamiseen ja ympäristöhallintoon liittyviä viranomaistehtäviä.

Kunnille on osoitettu jätelainsäädännössä lakisääteisiä tehtäviä, jotka kunnat voivat valintansa mukaan toteuttaa itse, kilpailuttaa tai antaa kunnallisen jätelaitoksen tehtäväksi: useimmat kunnista ovat omistajina kunnallisissa jätelaitoksissa. Kuntien tulee niin kunnallisten jäteyhtiöiden kuin muidenkin yhtiöiden omistajina ohjata yhtiöitä toimimaan vastuullisesti ja valvoa kilpailu- ja hankintalainsäädännön tarkkaa noudattamista.

Kunnat ovat merkittäviä tavaroiden ja palvelujen hankkijoita: julkisilla hankinnoilla ne pystyvät synnyttämään kysyntää ja ohjaamaan markkinoita.

YTP:n kuntavaaliviestit tiiviisti:

1. Kunnan tehtävänä on elinkeinopolitiikan keinoin edistää työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä.

2. Kuntien on varmistettava peruspalveluiden toimivuus ja pidättäydyttävä liiketoiminnan laajentamisesta.

3. Tarvitaan sujuvaa kaavoitusta ja lupahallintoa.

4. Kiertotalouden tulee myös paikallisesti perustua markkinaehtoisiin ratkaisuihin.

5. Kunnallisten jäteyhtiöiden omistajina kuntien pitää huolehtia kilpailu- ja hankintalakien noudattamisesta ja kantaa vastuuta markkinoiden toimivuudesta.

6. Kunnan tulee laajentaa hankintojensa kilpailuttamista.

7. Kunnan tulee hankinnoillaan edistää hiilineutraalisuutta ja kierrätysmateriaalien käyttöä.

Liitetiedostona: YTP Kuntavaaliviestit 2021

 

Kierrätysteollisuus ry