AJANKOHTAISTA |

Kiertotalous hyötyy kilpailusta

Kierrätysteollisuus ry

Kiertotalouden tulee myös paikallisesti perustua markkinaehtoisiin ratkaisuihin ja yritysten väliseen kilpailuun.

Uudet tekniset ratkaisut ja palvelukonseptit syntyvät ja kehittyvät yritysten välisessä vapaassa kilpailussa. Kilpailu tarkoittaa, että asiakkaalla on aina vaihtoehto. Siksi keskenään kilpailevat yritykset kiinnittävät huomiota tehokkuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

”Kiertotalous ja jätehuolto eivät tässä suhteessa poikkea muista toimialoista. Myös tämä ala hyötyy kilpailusta ja vaihtoehtojen tarjoamisesta kuntalaisille ja yritysasiakkaille”, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu muistuttaa.

Kunnan tulee omissa kiertotaloushankkeissaan kohdella kaikkia yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita tasapuolisesti. Kunnan tulee olla kiertotaloushankkeiden mahdollistaja, ei pyrkiä itse harjoittamaan niihin perustuvaa liiketoimintaa.

”Monet kunnat haluavat panostaa kiertotalouteen. On tärkeää, että kuntien tarjoamat kiertotalousalustat suunnitellaan palvelemaan yksityisten yritysten tarpeita. Kuntien tulee keskittyä yritysten toimintaedellytysten ja yritysten välisen yhteistyön edistämiseen, eikä laajentaa kunnan omaa liiketoimintaa”, Lehtipuu korostaa.

Yritysten menestyminen hyödyttää sekä kuntaa että kuntalaisia. Menestyvät yritykset työllistävät ja maksavat tuloksestaan yhteisöveroa myös kunnalle.

Tutustu YTP Kuntavaaliviestit 2021.