Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kiertotalous on välttämätön työkalu ilmastonmuutoksen hillinnässä

Kuva puistosta, jossa istuu ihmisiä
Kuvalähde: iStock

Kiertotalous on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja fossiilisista polttoaineista irtautumisessa. Kerran käyttöön otettu materiaali tulisi pitää kierrossa mahdollisimman pitkään. Se tukee samalla Suomen huoltovarmuutta sekä luontokadon torjuntaa. Jotta Suomi ja EU voivat menestyä tiukentuvassa kansainvälisessä kilpailussa, toimintaympäristön on tuettava markkinavetoista kiertotaloutta. Tämä on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi globaalilla tasolla.

EU:n tavoite saavuttaa 90 prosentin nettopäästövähennystavoite vuodelle 2040 edellyttää kiertotaloutta. Tämä edellyttää kansalliselta tasolta konkreettisia toimenpiteitä, joilla saadaan parannettua eri materiaalien kierrätysasteita ja edistettyä biokaasun tuotannon kasvua.

”Toimintaympäristön tulee tukea markkinaehtoista kiertotaloutta. Se on edellytys sille, että niin Suomi kuin EU pärjää kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa”, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores. Kierrätysteollisuus peräänkuuluttaakin vahvempaa poliittista ohjausta kiertotalouden edistämiseksi.

Toimialan yritykset ovat avainasemassa, kun käytetystä materiaalista syntyy uusiokäyttöön kelpaavaa kierrätysmateriaalia. Tehokas ja markkinaehtoisen kiertotalous on välttämätön, jotta EU:n ja Suomen ilmastotavoitteet saavutetaan. Tämä edellyttää paitsi lainsäädännön kehittämistä myös investointeja uusiin teknologioihin ja energiatehokkaisiin prosesseihin. Lisäksi esimerkiksi jäteveroa tulisi laajentaa niin, että sillä olisi todellista ohjausvaikutusta.

Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman tulisi painottaa enemmän kierrätyksen ja kiertotalouden roolia sekä korostaa niihin tarvittavien innovaatioiden ja investointien merkitystä. Konkreettiset toimenpiteet ovat välttämättömiä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Kierrätysteollisuus ry:n mukaan sekoitusvelvoitteen laskemisesta tulisi luopua, koska se vaikeuttaa liikennesektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja hidastaa biopolttoainemarkkinoiden kehitystä.

Lisätiedot: Mia Nores, toimitusjohtaja, p. 044 330 0928, mia.nores@kierratysteollisuus.fi

Kierrätysteollisuus ry edustaa yli viittäkymmentä kierrätysalalla toimivaa yritystä, jotka tuottavat kiertotalouden, kierrätyksen ja jätteen hyödyntämisen palveluja valtakunnallisesti. Näiden yritysten toiminta on keskeistä Suomen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

LAUSUNTO