Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kiertotalousala mukana tekemässä korjausliikettä

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Sitra julkaisi viime viikolla selvityksen Korjausliike - Suomi kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia. Selvityksen mukaan Suomella on hyvät edellytykset onnistua ilmastonmuutoksen hillintätyössä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, eli saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Tiellä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta on kuitenkin paljon esteitä, joiden ylittämiseksi tarvitaan iso korjausliike. YTP:n edustamat yritykset kirittävät muuta teollisuutta tässä siirtymässä.

Kiertotalouden kannusteita tarvitaan lisää

Yli sataan asiantuntijahaastatteluun ja kirjallisuuteen pohjaava selvitys tunnistaa kiertotalouden roolin ilmastokriisin ratkaisemisessa. Vaikka jätteiden käsittelyn päästöt ovat vain 2,5 % Suomen kokonaispäästöistä, on kiertotaloussektorin rooli päästövähennyksissä kliseisesti ilmaistuna kokoaan suurempi. Alan yritykset tehostavat muun teollisuuden materiaalien käyttöä tarjoamalla kiertotaloudessa tarvittavia kierrätysratkaisuja.

Selvityksen mukaan tehokkaita ilmastotoimia estää kuitenkin taloudellisten kannustimien riittämättömyys. Tämä haaste näkyy myös kiertotaloussektorilla.

Kierrätysmateriaalien vähäinen kysyntä jarruttaa kierrätysmenetelmien kehitystä. Sitra esittää korjausliikkeeksi kysynnän lisäämistä mm. edistämällä EU-tasoisia vaatimuksia kierrätysmateriaalien käytölle keskeisissä tuoteryhmissä sekä asettamalla kiristyviä jakelu- tai sekoitevelvoitteita soveltuville kierrätysmateriaaleille.

– Kierrätettyjen materiaalien käyttöön velvoittavat ehdotukset ovat hyviä markkinan vauhdittajia, YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu toteaa.

Ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja materiaalikierron tehostamiseksi on myös vähennettävä polttoon päätyvän jätteen määrää. Selvityksessä esitetään jätteenpolton suhteellisen kannattavuuden heikentämistä korottamalla ja laajentamalla jätevero jätteenpolttoon sekä siirtämällä jätteenpoltto päästökauppaan.

– Jätteenpoltto tulee ensisijaisesti ottaa mukaan päästökauppasektorille. Polttoon päätyvän jätteen määrää voitaisiin vähentää sekalaista jätettä verottamalla, Lehtipuu ehdottaa.

Hallinnolliset esteet poistettava

Sitran raportin mukaan ilmastoratkaisujen tieltä pitää raivata luvitukseen liittyviä ja muita hallinnollisia esteitä. Laitosinvestointien pitkien lupaprosessien lisäksi kierrätysmateriaalien ja sivuvirtojen hyödyntämiselle on esimerkiksi lainsäädännöllisiä esteitä.

– Jotta kiertotalousinvestointeihin saadaan vauhtia, on luvituskäytäntöjä tärkeää sujuvoittaa ja vauhdittaa jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerien valmistumista. Tapauskohtaiseen jätteeksi luokittelun päättymiseen tarvitaan ympäristölupamenettelyä nopeampi, toiminnanharjoittajan tekemään ilmoitukseen perustuva menettely, Lehtipuu korostaa.

Raportin mukaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta. Valtiolla on tärkeä rooli sääntelyssä ja kannusteissa sekä hallinnollisten esteiden raivaamisessa. Yritykset puolestaan kehittävät ratkaisuja ja toteuttavat käytännön investoinnit.

– Kiertotalousala on valmis ylittämään esteet ja toimii muiden sektoreiden sparraajana, Lehtipuu muistuttaa.

 

Tutustu Sitran Korjausliike – Suomi kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia -selvitykseen