Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kierrätys­teollisuus edellyttää kokonais­valtaista selvitystä jätealan in-house-yrityksistä

Kuvalähde: Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: Kierrätysteollisuus ry

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi tammikuussa 2024 laajan selvityksen in-house-yhtiöstä. Selvitys liittyy hallitusohjelmassa oleviin kirjauksiin in-house-yhtiöitä koskien. Selvityksessä tarkastellaan myös laajasti kunnallisia jäteyhtiöitä, joiden yritysten liikevaihto on ollut yhteensä 379 miljoonaa euroa jo ennen Marinin hallituskauden lakimuutoksia. Kierrätysteollisuus katsoo, että selvityksestä nousseiden jätetoimialaa koskevien lukujen ja huomioiden perusteella jätelain II-osan korjaukseen on ryhdyttävä nopeasti.

Orpon hallitusohjelman kirjaukset kohti lakimuutosta

Orpon hallitusohjelman kirjauksissa sidosyksikön omistukselle tullaan asettamaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %) ja tiukennetaan lainsäädäntöä siten, että sidosyksikköhankintoja voidaan tehdä vain silloin, kun ne ovat kokoustaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai kun tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.

Selvityksessä KKV tutki, mikä on sidosyksiköiden käytön yleisuus Suomessa ja millä toimialoilla niitä käytetään. KKV tutki myös, millaisia omistusrakenteita kunnissa ja hyvinvointialueilla on in-house-yhtiöihin liittyen. KKV on koonnut lisäksi kattavan aineiston kuntien ja hyvinvointialueiden sidosyksikköomistuksista, joista nähdään, millä omistajilla ja millä sidosyksiköillä omistusosuudet jäävät alle 10 %:n.

Jätealan in-house-yritysten liikevaihto yli 379 miljoonaa

Toimialoittain katsottuna jätealan in-house-yhtiöitä on 42. Näillä on yhteensä 276 omistajaa. Alle 10 prosentin omistusosuus on 185 omistajalla. Kunnallisten jäteyhtiöiden kohdalla 67 %:n osalta Orpon hallitusohjelmaan kirjattu 10 %:n vähimmäisomistusprosentti ei tulisi täyttymään.

Kaikkien jätealan in-house-yritysten liikevaihto on KKV:n selvityksen mukaan 379 miljoonaa. Liikevaihdon arvioidaan kasvaneen Marinin hallituskaudella tehtyjen jätelakimuutosten myötä.

Keskimääräinen jätealan in-house-yritysten omistusosuus toimialalla on noin 13 prosenttia.

Kierrätysteollisuus edellyttää kokonaisvaltaista selvitystä

Kierrätysteollisuus kiittää KKV:tä selvityksestä, josta käy ilmi varsinkin kunnallisten jäteyhtiöiden toimialakenttä ja omistusosuudet.

Kierrätysteollisuus kuitenkin muistuttaa, että kunnallisia jäteyhtiöitä tarkasteltaessa tulee ottaa  toissijaisen jätehuollon (TSV) myynnit huomioon, ja selvittää niiden vaikutus ennen jätelain II-osan muutosta.

– Tärkeää on, että jätealan kunnallisten yhtiöiden todellinen markkinatoiminta ja sen vaikutukset tulevat paremmin esille ja todelliset euromäärät näkyviksi. Kierrätysteollisuus katsoo, että jätelain muutoksen myötä jätealan in-house-yritysten valvovan viranomaisen olisi luontevaa olla Kilpailu- ja kuluttajavirasto ELY-keskusten sijaan, toteaa Kierrätysteollisuuden toimitusjohtaja Mia Nores.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija, Tarja Anttonen, tarja.anttonen@kierratysteollisuus.fi,
+358 40 652 6554

Lisätietoja KKV:n selvityksestä