Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kilpailu kirittää kiertotaloutta – kuntien palvelua tarvitaan vain aidossa markkinapuutteessa

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on nostanut esiin, että Suomessa on sääntelyä ja käytäntöjä, jotka haittaavat kilpailua jätehuollon markkinoilla. Kilpailu on tärkeää, koska se ruokkii kiertotalouden vaatimien uusien ratkaisujen kehittämistä. 

Suomessa kunnilla on toissijainen vastuu (TSV) yritysten jätteistä. Toissijainen vastuu on nimensä mukaisesti toissijaista, eli realisoituu vain, jos yksityistä palveluntarjontaa ei ole kohtuullisin ehdoin saatavilla. Pääsääntönä on, että yritykset järjestävät itse toiminnassaan syntyvän jätteen jätehuollon. Tähän ohjaa ympäristövastuu ja mahdollisuus kilpailuttaa sopivimmat ja tehokkaimmat ratkaisut.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n keväällä julkaiseman selvityksen mukaan toissijaiseen vastuuseen liittyy useita ongelmia. Markkinapuutteen toteamisessa on epäkohtia, eikä kuntayhtiöiden hinnoittelu ole markkinaehtoista.

Käytännössä TSV-palvelua myydään lainsäädännön tarkoituksen vastaisesti sellaiselle jätteelle, jolle on kohtuuhintaista yksityistä palveluntarjontaa saatavilla.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry katsoo, että pahimmillaan kuntayhtiöiden toiminta näivettää markkinoita.

Alun perin toissijainen vastuu kirjattiin jätelakiin, kun piti varmistaa, että myös yritysten jätteet voivat päästä kuntien omistamille kaatopaikoille ja palvelu pelaa kaikkialla Suomessa. Jätehuolto on kuitenkin kehittynyt merkittävästi takavuosista – palvelutarjontaa on kattavasti koko maassa ja käsittelymenetelmät kehittyvät.

Tarvitaan sääntely- ja asennemuutosta

Jätehuoltopalveluita tarjoavat yksityiset yritykset ovat kohtuuttomassa tilanteessa, todetaan KKV:n selvityksessä.

YTP:n jäsenyritykset näkevät tilannetta parantavat lakimuutokset tarpeellisiksi.

Myös KKV:n mukaan markkinapuutteen toteaminen kaipaa kipeästi lainsäädännön selkeyttämistä. Myös asenteissa on korjattavaa.

KKV suosittaa useita yhtäaikaisia toimenpiteitä, jotta jätehuolto toteutuisi jätelaissa säädettyjen järjestämisvastuiden mukaan.

YTP pitää KKV:n esiin nostamia huomioita tärkeinä. Kuntien tulee tarkastella ja ohjata yhtiöidensä käytäntöjä, lisäksi yhtenäistä linjaa on haettava lakimuutoksista seuraavalla hallituskaudella.

Kierrätysteollisuus ry