Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Koronatilanne heikentää kiertotalousyritysten näkymiä

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Suomalaiset kiertotalousyritykset arvioivat tilanteensa heikentyvän koronatilanteen takia. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP selvittää yritysten tilannetta toistuvalla kyselyllä. Vastausten sävy oli muuttunut hieman negatiivisemmaksi kolmessa viikossa.

– Materiaalien kierto on hidastunut teollisuudessa ja rakentamisessa. Samaan aikaan raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet voimakkaasti. Näiden yhteisvaikutus näkyy yritysten tilanteessa, arvioi YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

– Erityisesti asiakkaiden liiketoimintaan liittyvät epävarmuudet aiheuttavat ongelmia. Valtiovallan toimilla teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden tukemiseksi on kiire myös kiertotalousyritysten näkökulmasta, Lehtipuu toteaa.

Noin 75 % arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen heikkenevän jonkin verran tai melko paljon, noin 10 % erittäin paljon. Kolmasosa vastanneista yrityksistä oli jo lomauttanut henkilöstöään, ja viidennes joko oli jo irtisanonut tai arvioi joutuvansa irtisanomaan.

Noin 30 % vastanneista arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyvän olennaisesti seuraavan kolmen kuukauden aikana. Edellisessä kyselyssä osuus oli 10 %.

Selvä muutos heikompaan näkyi myös vastauksissa kysymykseen, haittaavatko koronatilanteen aiheuttamat vaikeudet jätehuollon toimivuutta. Kolmasosa katsoi haittoja syntyvän jonkin verran ja neljännes paljon. Edellisessä kyselyssä alle 30 % arvioi haittoja koituvan jonkin verran, eikä yksikään arvioinut niitä syntyvän paljon.

Suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi yritykset mainitsivat alentuneen kysynnän, liikevaihdon pienenemisen ja erityisesti asiakkaiden liiketoimintaan liittyvät epävarmuudet. Valtiovallalta toivotaan tilanteen helpottamiseksi suoraa tukea sekä kierrätysalan toimijoille että asiakkaille, investointitukia ja helpotusta henkilöstösivukuluihin lomautus- ja irtisanomispaineen vähentämiseksi.

 

Kierrätysteollisuus ry