Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kunnan kannattaa tehdä vähemmän itse

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Kuntien tulee laajentaa hankintojen kilpailuttamista

Kuntien kannattaa kilpailuttaa kaikki hankintansa. Vaikka kunnat voivat tehdä suorahankintoja omistamiltaan, sidosyksikköasemassa toimivilta yhtiöiltä, kilpailutus varmistaa edullisimmat hinnat ja toiminnan tehokkuuden.

Vaikka jätelain mukaan kunta vastaa asukkaiden jätehuollosta, sen ei tarvitse tuottaa palveluja itse. Yritykset tarjoavat ja kehittävät monimuotoisia palveluja jätehuollon kaikilla osa-alueilla.

”Kuntien ja niiden perustamien jäteyhtiöiden kannattaisi kilpailuttaa jätteenkeräyksen ja kuljetuksen lisäksi myös käsittelypalvelut. Hankintojen laajentaminen tuo kustannussäästöjä ja vähentää tarvetta omiin investointeihin”, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu perustelee.

Hankintoja laajentamalla kunnat edistävät yritystoimintaa ja vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta.

”Kuntien kilpailutusosaamista on vahvistettava, jotta yrityksillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin ja menestyä niissä. Hankintakriteerien pitää olla selkeitä ja kohtuullisia, ja kerralla hankittavan palvelukokonaisuuden järkevästi rajattu. Kilpailutusten valmistelussa kannattaa hyödyntää markkinakartoitusta ja vuoropuhelua yritysten kanssa”, Lehtipuu toteaa.

Tutustu YTP Kuntavaaliviestit 2021

Kierrätysteollisuus ry