Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kunnat, keskittykää perustehtävään

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Kuntien on varmistettava peruspalveluiden toimivuus ja pidättäydyttävä liiketoiminnan laajentamisesta.

Kuntien tehtävä on vastata kuntalaisten peruspalveluista, kuten opetuksesta ja sosiaali- ja terveystoimesta, sekä kunnallistekniikasta ja paikallishallinnosta. Kunnan tulee keskittyä tehtäviin, joita yritykset eivät voi hoitaa.

”Lähivuosina kuntien talouteen kohdistuu suuria paineita. Oppivelvollisuus laajenee, ja muiden peruspalvelujen kustannukset kasvavat. Koronapandemia on johtanut taloudellisiin vaikeuksiin etenkin palvelualoilla ja julkisen talouden suureen velkaantumiseen”, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu toteaa.

”Väestön ikääntyminen kasvattaa hoivapalvelujen tarvetta. Jos sote-uudistus toteutuu maakuntamallin pohjalta, kunnilta siirtyy todella merkittävä tehtäväkokonaisuus pois. Riskinä on, että kunnat laajentavat toimintaansa varsinaisten ydintehtäviensä ulkopuolelle sopeuttamisen sijaan”, Lehtipuu ennakoi.

Toimialoja, joilla kunnat kilpailevat yritystoiminnan kanssa joko suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta, ovat muun muassa ruokahuolto ja catering, rakennusala sekä kierrätysliiketoiminta.

Kuntien ydintehtävien ja niihin liittyvien investointien rahoitus on haastavaa. Kuntien vastuulla oleviin kiinteistöihin ja kunnallistekniikkaan liittyy erittäin suuria peruskorjaus- ja muita investointitarpeita. Kuntien tulee käyttää voimavaransa niiden hoitamiseen, ei liiketoimintojen laajentamiseen eikä yksityisen sektorin kanssa kilpailemiseen.

Tutustu YTP Kuntavaaliviesteihin 2021.