Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kunta menestyy, kun yritykset menestyvät

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Kunnan tehtävänä on elinkeinopolitiikan keinoin edistää työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Kiertotalous on kasvava toimiala. Luomalla edellytyksiä kiertotalousyrityksille ja niiden investoinneille kunnat rakentavat tulevaisuuden työpaikkoja. Jätehuollossa ja kierrätyksessä kunnan tulee jättää tilaa yrityksille toimia ja kilpailla.

”Yritysten menestyminen parantaa kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia. Kunta saa työllisyyden kasvaessa lisää verotuloja. Myös yritysten taloudellinen menestys hyödyttää kuntaa: yhteisöverotulot kasvavat, kun yritykset tekevät tulosta”, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu muistuttaa.

EU:n komission arvion mukaan kiertotalouteen voi EU:ssa syntyä 700 000 uutta työpaikkaa seuraavan 10 vuoden aikana. Niitä syntyy ennen kaikkea kierrätykseen ja jätehuoltoon, mutta myös monille muille toimialoille. Kunnilla on iso rooli siinä, minne nämä uudet työpaikat sijoittuvat.

Kunnan menestyvä elinkeinopolitiikka syntyy monipuolisista yrityksille tarjottavista palveluista, tehokkaasta hankintapolitiikasta, toimivista liikenneyhteyksistä sekä sujuvasta kaavoituksesta ja rakentamisen lupakäytännöistä.

Yritysten menestymistä auttaa, kun kunta arvioi ennalta päätöstensä vaikutukset yrityksiin. ”Yritysvaikutusten pohtimisen tulee ulottua kaavoituksesta hankintojen suunnitteluun. Yritysten mahdollisuudet kilpailla kuntien urakoista ja ostoista ratkeavat usein jo hankintakriteereistä päätettäessä.”

”Kunnan elinkeinopolitiikka koetellaan käytännössä siinä, miten kunta suhtautuu kilpailuun ja yritysten rooliin palvelutuotannossa. Haluaako kunta tehdä mahdollisimman paljon itse, ostetaanko suoraan kunnan omistamalta yhtiöltä vai järjestääkö kunta tarvitsemistaan palveluista tarjouskilpailuja?”, Lehtipuu toteaa.

Tutustu YTP:n kuntavaaliviesteihin.