Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta osalta.

Elinkeinoelämän Keskusliiton esille nostamien huomioiden lisäksi YTP haluaa nostaa esille muutamia tekijöitä, joilla on vaikutusta kokonaiskäsittelyn korkean laatutason saavuttamiseen.

Kierrätysteollisuus ry