Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Lausunnon kohteena oleva ympäristösuojelulain muutosehdotus koskee valmistavaa teollisuutta eikä jätteiden käsittelytoimintoja, joten emme ota kantaa lakiehdotuksen toimintakohtaisiin muutosehdotuksiin.

YTP yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon ennakkoneuvonnan sitomattomuuteen
liittyvien ongelmien ja lisäselvityspyyntöjen kohtuullistamisen osalta. Olemme EK:n kanssa samaa
mieltä myös siitä, että BAT‐vaatimusten voimaantuloon tulisi kansallisesti varautua yhteistyössä
viranomaisten ja eri toimialojen kanssa.

Jätteidenkäsittelyn BAT‐päätelmät tullaan alustavan aikataulun mukaisesti hyväksymään vuoden 2018 alussa, minkä jälkeen se tullaan laittamaan täytäntöön kansallisesti. Tämä tulee vaikuttamaan arviolta yli sataan laitokseen Suomessa.

 

LAUSUNTO
Kierrätysteollisuus ry