Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksesta jätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen.

Esitettävällä muutoksella on tarkoitus korjata Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus jätepuitedirektiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta. Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua ja kiinnittää ehdotuksessa huomiota seuraaviin asioihin.

LAUSUNTO
Kierrätysteollisuus ry