Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla korvataan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annettu valtioneuvoston asetus (591/2006)

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla korvataan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annettu ns. MARA-asetus (591/2006).

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöalalla toimivia yrityksiä sekä purkualalla toimivaa Suomen Purkuliikkeiden liitto FDA ry:tä. Kiitämme mahdollisuudesta täydentää alustavaa lausuntoamme asetusluonnoksesta.

Asetuksella halutaan laajentaa jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia maarakentamisessa lisäämällä asetukseen uusia käyttökohteita ja jätemateriaaleja. MARAn piirissä olevat jätteet voidaan hyödyntää ilman ympäristölupaa antamalla ilmoitus rekisteröintiä varten ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Pidämme asetettua päämäärää erittäin kannatettavana.

Lähtökohtaisesti pidämme hyvänä, että vanhaa asetusta ei lähdetty muuttamaan, vaan vaihtoehdoista valittiin kokonaan uuden asetuksen valmistelu. Katsomme, että uusi asetusrakenne tukee myös soveltamisalan laajentamista kokemusten ja tutkimustiedon lisääntyessä. Haluamme myös kiittää asetusvalmistelun avoimuudesta sekä järjestetyistä työpajoista ja sidosryhmätilaisuuksista

LAUSUNTO
Kierrätysteollisuus ry