Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Purkaminen ja kiertotalous – FDA osana YTP-perhettä

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Rakentamisen kiertotalous on iso osa YTP:n toimintaa. Jäsenissämme on rakennustyömaiden jätteiden keräyksen ja käsittelyn ammattilaisia. Samoin kaikki rakennustuoteteollisuuden jakeet betonista muoviin ja maaleihin käsitellään jäsentemme toimesta. Kuten kaikki muukin hyvä, niin rakennuksenkin elinikä loppuu aikanaan. Tässä kohdassa YTP:n aktiivinen tytärliitto FDA, Suomen Purkuliikkeiden liitto, astuu kuvaan mukaan, kirjoittaa YTP:n asiantuntija Arto Arvola.

Tarve järjestäytyä yhdisti purkajat

FDA perustettiin vuonna 2012 suomalaisten purkuliikkeiden tarpeesta järjestäytyä ja kehittää purkualaa sekä halusta verkostoitua paremmin eurooppalaisen toimialajärjestön, EDA, kanssa. Liiton tarkoituksena on toimia purku-, asbesti-, pöly-, home- ja kosteussaneerausalalla toimivien yritysten edunvalvojana edistämässä alan vastuullista toimintaa. Purkualan laatu- ja palvelutason ja ammatillisuuden edistäminen, alan koulutus- ja tutkimustoimintaan vaikuttaminen, alan työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioiden kehittäminen sekä vastuullisten liiketoimintamuotojen edistäminen ovat liiton toiminnan ytimessä. Tärkeänä osa-alueena on myös alan yleisen mielikuvan, profiilin ja arvostuksen parantaminen.

FDA:ssa on tällä hetkellä lukumäärällisesti pieni osa suomalaisista purkuliikkeistä, mutta liikevaihdollisesti ja henkilöstömäärältään arviolta n. ¾ purkuliiketoiminnasta. FDA on tässä tapauksessa melko tyypillinen toimialajärjestö. Isot toimijat, joilla edellä mainitut liiton edistämät asiat ovat yleensä kunnossa, ovat mukana toiminnassa, mutta ne pienet yritykset, joille liitosta voisi olla eniten hyötyä, eivät välttämättä tunnista järjestäytymisen hyötyjä.

FDA valvoo kaikkien jäsentensä etuja ja toivottaa toimintaan mukaan kaikenkokoiset yritykset. FDA haluaa olla kaikkien vastuullisesti toimivien yritysten liitto. Kaikki alan toimijat, sekä isot ja pienet, niin purkajat kuin purkujätteen käsittelijät sekä laitetoimittajat ovat tervetulleita mukaan kehittämään alaa.

Liittyessään FDA:n jäseneksi yritys pääsee samalla jäseneksi myös suomalaisten kiertotalous-, jätehuolto-, kierrätys- ja ympäristöalan yritysten liittoon, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:hyn.

Purkaminen ja kierrätys kulkevat käsi kädessä

Kahden liiton yhdistelmä hyödyttää yrityksiä, sillä purkaminen on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Menneisyyttä ovat ne ajat, jolloin rakennus jyrättiin maan tasalle ja materiaalit siirrettiin vaihtolavalla jätteen käsittelyyn tai ainoastaan loppusijoitukseen kaatopaikalle. Nykyään purkaminen on pääosin lajittelevaa, jolloin purettava rakennelma lajitellaan mahdollisuuksien mukaan jo purkupaikalla materiaalikohtaisesti. Näin voidaan varmistaa materiaalina, tai jopa sellaisenaan, hyödynnettävien rakennusosien puhtaus ja laatu. Kärjistäen voikin sanoa, että purkupallo on vaihtunut akkukäyttöiseen ruuvinvääntimeen.

Purkaminen on tärkeä osa rakennusmateriaalien kiertotaloutta. Tulevaisuudessa purettavat rakennukset nähdään materiaalipankkeina, jotka mahdollistavat uusien rakennusten ja rakennustuotteiden tuotannon. Rakennus- ja purkujätteiden erilliskeräys- ja kierrätysvaatimukset tulevat kiristymään tulevina vuosina. Samoin myös vaatimukset esimerkiksi työturvallisuuteen tai altisteiden hallintaan tulevat tiukkenemaan. Osana FDA:ta yritys seuraa eturintamassa toimintaympäristön muutoksia.

Lisätietoja

Mikäli FDA:n ja/tai YTP:n jäsenyys kiinnostaa, niin ota yhteyttä FDA:n sihteeriin, Arto Arvolaan (arto.arvola@ytpliitto.fi).

Tervetuloa mukaan!

Kierrätysteollisuus ry