Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Purkupäivässä monta näkökulmaa purkamiseen ja palkittuja purkuhankkeita

003B

Purkupäivä 2023, purkualan vuoden päätapahtuma kokosi yli 120 osallistujaa purkamisen kiertotalouden ja onnistuneiden purkuhankkeiden ääreen Helsinkiin. Rakennusten purkamisessa syntyy vuosittain miljoonia tonneja jätettä, ja EU tavoitteleekin purkujätteen 90 %:n kierrätysastetta, mikä tuo uusia haasteita käytännön tekijöille koko Euroopassa. Tapahtumassa palkittiin onnistuneita purkuhankkeita ja käsiteltiin purkamisen käytäntöä ja tulevaisuutta niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Tapahtuman keynote-puhuja, kehitysjohtaja Miimu Airaksinen SRV Yhtiöistä haastoi rakentamisen kiertotalouden tekijöitä kehittämään ratkaisuja, joilla kierrätysmateriaaleista tehdään korkealaatuisempia kuin purkutyöstä talteen otetuista jätemateriaaleista.

Tapahtumassa tarkasteltiin purkamista kattavasti monesta näkökulmasta. Kehitysjohtaja Miimu Airaksinen SRV Yhtiöistä katsoi purkamista rakentajan silmin ja kuvasi sekä rakentamisen suurta vaikutusta ympäristöömme että hienoja esimerkkejä rakennusosien uudelleenkäytöstä. Saton hankekehityspäällikkö Kirsi Ojala ja rakennuttajapäällikkö Jari Kiesilä puolestaan avasivat rakennuttajan näkökulman purkamiseen ja kiertotalouteen.

Rakentamista ja purkamista koskeva lainsäädäntö on paraikaa muutoksessa. Edellisellä hallituskaudella suuren kritiikin saattelemana valmistunutta rakentamislakia tarkasteli Rakennusteollisuuden vastaava lakimies Ville Wartiovaara, joka totesi nykyisen hallituksen suunnittelevan lakiin vielä muutoksia, joiden laajuudesta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Rakentamislain myötä valmisteltava uusi asetus purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestä on kuitenkin lähdössä lausuntokierrokselle syksyn aikana, ja sen ehdotetusta sisällöstä ja uusista vaatimuksista kertoi Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste.

Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste esitteli valmisteilla olevaa purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitysasetusta.

EU-tason haasteita ja mahdollisuuksia esitteli Euroopan purkualan yhteistyöjärjestön EDA:n pääsihteeri Jose Blanco. Yksi kehityssuunnista on purettavien rakennusosien uudelleenkäyttö, jonka etenemistä esitteli tutkimusjohtaja Katja Tähtinen Rakennustietosäätiöstä. Rakennusosien uudelleenkäytön kelpoisuusvaatimuksia puolestaan valotti tekninen johtaja Jarmo Leskelä A-Insinööreistä.

Rakennustietosäätiön tutkimusjohtaja Katja Tähtinen kertoi rakennusosien uudelleenkäytön edistämisestä.

Sekä työntekijöiden että rakennusten terveys ovat alan haasteita. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Keijo Päivärinta paneutui purkamisen työturvallisuuteen, ja Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski kertoi valmisteilla olevan asbestidirektiivin tilanteesta. Direktiivin ydinasia on asbestin raja-arvon tiukentaminen, ja erityisesti Euroopan Parlamentissa on voimakasta painetta ryhtyä systemaattisesti poistamaan asbestia niistäkin rakennuksista, joissa ei ole välitöntä korjaustarvetta. Swecon hankekehityspäällikkö Kiia Miettunen kuvasi toimia, joilla pyritään kohti parempaa sisäilmastoa ja turvallista työympäristöä korjaushankkeissa.

 

Vuoden purkuhanke 2023 -palkitut, kuvassa (V-O) Kari Kataja, Fortum Waste Solutions, Timo Nieminen, Kvalida, Kirsi-Marja Kuusisto, M.R. Partners, Jukka Vesalainen, Turun Aluepurkaus ja Jonathan Bjon, Sparal.

Tapahtumassa palkittiin Vuoden purkuhanke -kilpailujen parhaimmistoa. Vuoden purkuhanke 2023 on Turun Aluepurkauksen Hepokullan hanke. Se on Suomen suurin korjaushanke, jossa käytettiin yrityksen itse kehittämää ja patentoimaa hydraulitarrainta, joka on erittäin hiljainen verrattuna perinteiseen piikkauspurkuun. Tuomaristo arvioi hankkeen vaikuttavuuden ja skaalautuvuuden erittäin merkittäviksi. Perinteisiin menetelmiin verrattuna uusi tekniikka kolminkertaisti päivittäisen purkumäärän ja puolitti säilytettävien seinärakenteiden sisäpuoliset vauriot. Tekniikka soveltuu myös sisätilojen saneerauspurkuun. Hankkeen jätemateriaalista kierrätettiin noin 90 prosenttia. Vuoden purkuhankkeen innovaatio soveltuu mittavaan määrään rakennuskantaa, sillä vastaavia 1970-luvun betonielementtikohteita on paljon sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Vuoden haitta-ainepurkuhake 2023 -palkinto jaettiin kahden kilpailijan kesken. Kvalida kehitti uudenlaisen asbestitöiden seuranta- ja raportointijärjestelmän ja M.R. Partners puolestaan toteutti vaativan kohteen onnistuneesti hyödyntäen Kvalidan järjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja on skaalattavissa erityyppisiin kohteisiin. Palkitussa hankekohteessa aikataulua ja kustannuksia seurattiin päivittäin. Kohteessa ei tapahtunut yhtään tapaturmaa eikä läheltä-piti-tilannetta. Purkuhankekilpailujen tuomariston muodostivat kehitysjohtaja Miimu Airaksinen SRV Yhtiöistä, päätoimittaja Tapio Kivistö Rakennuslehdestä, ylitarkastaja Keijo Päivärinta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja vastaava lakimies Ville Wartiovaara Rakennusteollisuudesta.

Tapahtumassa oli myös kymmenen näytteilleasettajaa, jotka edustivat laajasti rakentamisen kenttää koulutuksesta ja konsultoinnista aina tutkimukseen sekä käsittely- ja mittauslaitteisiin. Kaksi näytteilleasettajista juhlisti tapahtumassa tuoretta keskinäistä yrityskauppaansa: Labroc ja Taklab yhdistyvät.

Purkupäivä 2023 on Suomen Purkuliikkeiden liitto FDA:n järjestämä purkualan vuoden päätapahtuma. Paikalla ovat purkamisen, haitta-aineiden sekä rakennus- ja purkujätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen ammattilaiset. FDA on osa Kierrätysteollisuus ry:tä.

Kierrätysteollisuus ry