Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Raaka-aineiden kierrätys torjuu luontokatoa – lausuimme luonnon monimuotoisuusstrategiasta

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa päivitetään. Strategialla tavoitellaan luontokadon pysäyttämistä vuoteen 2035 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden kehityksen kääntämistä elpymisuralle tämän jälkeen.  

Luontokato etenee huolestuttavaa vauhtia, ja Kierrätysteollisuus ry tukee strategian tavoitteita.

Olennainen tekijä luonnontilan suojelemisessa on käyttöön otettujen luonnonvarojen kierrätys. Kun materiaaleja kierrätetään ja käytetään uudelleen, vältetään neitseellisten materiaalien hankinnan aiheuttamat kielteiset vaikutukset luonnolle. Kierrätysteollisuus voi toimillaan vähentää luonnonvarojen käyttöä ja tätä kautta vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen. 

Kierrätysteollisuus ry katsoo, että strategian tavoitetasolla tulisi konkreettisemmin tuoda esiin ohjauskeinojen ja taloudellisen ohjauksen mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ja etenkin luonnonvarojen kierrossa pysymisen varmistamisessa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii politiikkajohdonmukaisuutta valtiovarainministeriön ja substanssiministeriöiden toimien välillä.

Kierrätysteollisuus ry katsoo, että Suomeen tarvitaan selkeä strategia ja tiekartta uusiomateriaalien käytön lisäämisestä.

Kiertotalouden edistämiseksi tulisi valjastaa uusia ohjauskeinoja ja hyödyntää olemassa olevia toimiviksi osoittautuneita keinoja. Etenkin jäteverotuksen kehittäminen ja julkisten hankintojen potentiaalin käyttäminen edistäisivät raaka-aineiden kiertotaloutta. 

Lue liiton lausunto täältä

Kierrätysteollisuus ry