Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Laitetaan ravinteet ja hiili tehokkaaseen kiertoon

Kuvalähde: Gasum Group
Kuvalähde: Gasum Group

Kierrätysteollisuus ry on allekirjoittanut Ravinnekierto2030-julkilausuman, joka esittää yhteisen vision ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Lausuma tuo esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita odotamme hallinnolta ravinnehävikin minimointiin ja ravinnekierrätykseen kannustamiseen.

Ravinnerikkaiden materiaalivirtojen kierron sulkeminen vähentää päästöjä maaperään, veteen ja ilmaan sekä luo liiketoimintamahdollisuuksia. Biojätteet, lietteet sekä maatalouden ja teollisuuden sivuvirrat tulisi saada turvalliseen, tehokkaaseen ja hallittuun kiertoon. Ravinteiden tehokas kierto parantaisi ravinne- ja energiaomavaraisuutta, maaperän kasvukuntoa sekä luonnon monimuotoisuutta.

Julkilausuma ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi

Ravinnerikkaiden materiaalien kierto ei ole Suomessa vielä kestävällä tasolla, ja niiden sisältämiä ravinteita jää edelleen hyödyntämättä. Maanviljely perustuu yhä pitkälti synteettisten mineraalilannoitteiden käyttöön, joiden tuotanto kuormittaa ympäristöä.

Lisäämällä kierrätyslannoitteiden käyttöä voidaan vähentää päästöjä vesistöihin, maaperään ja ilmaan sekä parantaa kotimaista omavaraisuutta ja lisätä huoltovarmuutta. Kierrätysteollisuus on allekirjoittanut Ravinnekierto2030 -julkilausuman, jossa esitetään visio ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Lausuman kolmeksi päätavoitteeksi on asetettu kansallisen ravinneomavaraisuuden lisääminen, biokaasulaitoksilla käsitellyn kokonaismäärän kasvattaminen sekä kierrätyslannoitteiden osuuden moninkertaistaminen maataloudessa ja viherrakentamisessa.

Kuinka ravinteet laitetaan kiertoon?

Ravinnekierto2030 -julkilausuma nostaa esiin konkreettisia toimenpiteitä, joilla ravinnehävikki minimoidaan ja ravinnekierrätystä kannustetaan:

  1. Laaditaan kansallisen ravinnekierrätyksen strategia
  2. Muodostetaan pysyvä foorumi, jossa eri osapuolet käyvät säännöllistä vuoropuhelua ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi
  3. Otetaan käyttöön valmisteilla oleva ravinnekiertokorvaus biolaitoksille 2023-2030
  4. Edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä helpottamalla niiden tuotestatuksen saamista
  5. Kehitetään maatalouden tukipolitiikkaa kannustamaan ravinteiden kiertoa
  6. Huomioidaan ensisijaisesti kierrätyslannoitteiden ja -maanparannusaineiden käyttöä julkisissa hankkeissa
  7. Otetaan ravinnekierrätyskokeilujen tukeminen ja T&K-rahoitus osaksi valtion budjettia 2023-2030
  8. Kehitetään ravinteiden kierrätyksen seurantamenetelmiä
  9. Lisätään tietoisuutta ravinteiden häviöstä, ravinnerikkaiden materiaalien kierrätyksestä ja kestävästä ruoantuotannosta
  10. Tuotetaan referenssidataa lisätutkimuksella, jotta ravinnekierrätyksen elinkaaren aikaiset vaikutukset voidaan arvioida paremmin

Lue koko julkilausuma täältä.

Kuvalähde: Gasum Group