Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Sumi rakentaa muovi­pak­kausten lajit­te­lu­lai­toksen Riihi­mäelle ja Fortum Recycling & Waste keskittyy kierrä­tys­muo­vi­tuot­teiden valikoiman laajen­ta­miseen

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Fortum Recycling & Waste Oy ja pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jolla pyritään nopeuttamaan muovipakkausten kierrätystä Suomessa. Yhteistyössä Sumi rakentaa uuden muovipakkausten lajittelulaitoksen Riihimäelle ja ottaa käyttöön Fortum Recycling & Wasten teknologiaa ja infrastruktuuria. Fortum keskittyy kierrätysmuovituotteiden valikoiman laajentamiseen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä kotimaisen muovinkierrätyksen kapasiteettia ja edistää kiertotalouden tavoitteita Suomessa.

Fortum Recycling & Waste  ja Sumi pyrkivät yhteistyöllään vastaamaan kasvavaan tarpeeseen muovipakkausten kotimaiselle käsittelylle. Sumi investoi 44 miljoonaa euroa uuteen laitokseen, jonka kapasiteetti on 50 000 tonnia muovipakkauksia vuodessa. Tämä tulee vähintään kaksinkertaistamaan Suomen nykyisen muovipakkauslajittelun kapasiteetin. Yhteistyöllä pyritään myös vastaamaan EU:n asettamiin kierrätystavoitteisiin ja lisäämään kiertotalouden omavaraisuutta Suomessa.

Lajittelulaitoksen merkitys ja vaikutukset

Uusi lajittelulaitos mahdollistaa muovipakkausten tehokkaamman lajittelun ja kierrätyksen, mikä vähentää tarvetta muovijätteen kuljettamiselle ulkomaille. Laitos nousee Fortumin Riihimäen toimipaikan alueelle, mikä tuo logistisia etuja ja vähentää kuljetusten ympäristökuormitusta. Lajittelulaitoksen myötä sekä erilliskerätyt muovipakkaukset että niistä valmistettavat kierrätysraaka-aineet pysyvät kotimaassa tukien Suomen hallitusohjelman tavoitteita kiertotalouden vahvistamisesta.

– Kotimainen muoviteollisuus tarvitsee uusioraaka-ainetta koko ajan enemmän, joten on hienoa, että lajittelukapasiteetti kasvaa. Samalla on tärkeää kasvattaa kotimaista keräysastetta ja saada kaikki kerätyt muovipakkaukset kiertoon. Uskomme, että tällä yhteistyömallilla voimme parhaiten tehostaa kotimaista muovinkierrätystä. Sumin lajittelulaitos lajittelee muovit, jotka me pesemme ja granuloimme uusioraaka-aineeksi. Näin pääsemme keskittymään Fortum Circo -uusiomuovin valmistukseen ja suuntaamaan toimintaa tuoteperheen laajentamiseksi. Markkinoilla on kysyntää laadukkaille ja räätälöidyille uusiomuovimateriaaleille, Fortumin muoviliiketoiminnan johtaja Toni Ahtiainen kertoo.

Pitkän aikavälin vaikutukset ja kestävä kehitys

Hankkeen odotetaan luovan uusia kiertotaloustyöpaikkoja ja vahvistavan kuluttajien motivaatiota muovipakkausten lajittelemiseen. Kotimainen käsittely vähentää jätteen polttamista sekajätteenä ja mahdollistaa muoviraaka-aineen uudelleenkäytön teollisuudessa. Investointi edistää myös muovipakkausten kierrätysastetta kohti EU:n asettamaa 50 prosentin tavoitetta.

Lue lisää Fortum Recycling & Waste Oy:n tiedotteesta

Kierrätysteollisuus ry