Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

SUP-direktiivistä kansallisiin lakimuutoksiin – YTP lausui ehdotuksista

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Kertakäyttöisiä muovituotteita koskevista lakimuutoksista oli ehdotus lausuntokierroksella. Lakimuutoksilla pannaan täytäntöön EU:n SUP-direktiiviä.

 YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, mitä tuottajien kustannusvastuusta aiotaan kirjoittaa lakiin. Ehdotus on tarkka kustannusvastuusta ja maksettavista korvauksista. Samanlaiseen sääntelyyn ei päädytty lakimuutoksissa 2021.

SUP-direktiivin myötä tuottajien on vastattava kuntien toteuttamista jätehuolto- ja siivoustoimista, kun ne siivoavat maahan heitettyjä kertakäyttömuovituotteita. Tällaisia tuotteita ovat kosteuspyyhkeet, ilmapallot, tupakat ja juomamukit.

Lakimuutoksessa tuottajavastuun piiriin lisättäisiin useita kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältävät kalastusvälineet. Osalle tuotteista säädettäisiin erilliskeräystä edellyttävä jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu.

YTP toteaa, että ehdotettu sääntelyrakenne poikkeaa selvästi siitä, mitä hiljattain säädettiin tuottajien kustannusvastuusta jätelain muutoksessa. YTP huomautti jo tällöin, että pakkausten tuottajavastuun osalta valittiin sääntelyratkaisu, joka poikkesi lakiin jo pitkään sisältyneestä paperin tuottajavastuusta.

Nyt lakiin esitetään jälleen erilaista sääntelyä, mikä on erikoista ja tekee lainsäädännöstä tarpeettoman monimutkaista. Valmistelussa tulisi pyrkiä johdonmukaisuuteen.

Tutustu YTP.n lausuntoon

Lakiehdotus löytyy lausuntopalvelusta

Kierrätysteollisuus ry