Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Taksonomia edistämään myös kiertotaloutta – YTP lausui eduskunnalle

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Suomi valmistelee kantaansa taksonomian toimeenpanon seuraavaan vaiheeseen. YTP lausui valtioneuvoston kantaa koskien ja esittää, että Suomen tulee ottaa kantaa myös tuotantotoiminnan kiertotalouskriteereihin. Lisäksi Suomen tulisi varmistaa, että jätteiden polttoa kohdellaan taksonomiassa neutraalisti silloin, kun jätettä ei voida kierrättää. 

Asian taustalla on EU:n taksonomia-asetus, joka tuli voimaan kesällä 2020. Taksonomia-asetuksella  luodaan rahoitusmarkkinoiden käyttöön tarkoitetut kriteerit, joiden avulla rahoittajat voivat tarkastella yhtenäisesti toimintojen kestävyyttä. Ilmastotavoitteita koskevat kriteerit hyväksyttiin joulukuussa 2021.

Asetuksen nojalla komissiolla on velvoite antaa myös neljää muuta ympäristötavoitetta koskevat kriteerit. Kiertotalous on yksi tavoitteista. Arviointikriteerit annetaan todennäköisesti kesällä 2022.

Suomen kanta neljän ympäristötavoitteen kriteereihin on eduskunnan käsittelyssä tammi-helmikuussa. Valtioneuvosto on linjannut Suomen alustavista kannoista EU-vaikuttamista varten.

YTP kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, ettei Suomi olisi ottamassa kantaa kiertotaloustavoitteisiin, vaikka Suomessa on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden edistämisestä. Lisäksi YTP huomauttaa, että myös kiertotaloudessa tarvitaan jätteiden energiahyödyntämistä, ja eri polttotapoja koskien tulisikin laatia soveltuvat kiertotalouskriteerit.

Lisätietoja:

Kierrätysteollisuus ry