AJANKOHTAISTA |

Tavoitteet hyviä, keinoissa parannettavaa – YTP lausui kaavoitus- ja rakentamislaista

Kierrätysteollisuus ry

Ympäristöministeriö on valmistellut ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaista. Laki korvaisi maankäyttö- ja rakennuslain.

Lakiuudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

Kaavoitus- ja rakentamislain lausuntoaika päättyi 7. joulukuuta. Lakiehdotus keräsi yli 400 lausuntoa, joista monessa suhtaudutaan ehdotukseen varsin kriittisesti.

YTP tukee lain tavoitteita ja pitää hyvänä, että kiertotalous huomioidaan laissa muun muassa maakunta- ja yleiskaavan laadullisissa vaatimuksissa.

YTP korostaa, että kiertotalouden eteneminen ja kansallisten kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttävät uusia investointeja esimerkiksi kierrätyslaitoksiin. On tärkeää, että lain avulla edistetään kiertotalousyritysten toimintaa mm. sujuvien menettelyjen kautta.

Ehdotuksessa nostetaan rakennuksen vähähiilisyys lain tasolle. YTP:n mielestä rakennusten vähähiilisyyden edistäminen on erinomainen tavoite. Vähähiilisyyden edistämisessä on huomioitava, että hiilikädenjälki ja sen laskentatavat sisältävät epävarmuuksia. Kierrätysmenetelmät kehittyvät tällä hetkellä nopeasti, joten luotettavia arvioita esimerkiksi nyt rakennettavien rakennuksien purkuajankohdan kierrätystavoista ja sen päästövaikutuksista on vaikea antaa. Alan vauhdikkaan kehittymisen myötä on tärkeää, että kansallisen päästötietokannan tietoja päivitetään riittävän usein.

Ehdotuksessa laajennetaan rakennus- ja purkumateriaaliselvityksen laatimisvelvoitetta aiemmasta. YTP kannattaa tavoitetta purkumateriaalien markkinoiden vahvistamisesta ja kiertotalouden edistämisestä. On kuitenkin riski, että selvitysvelvoitteen laajentaminen lisää hallinnollista taakkaa, eikä edistä kiertotaloutta.

YTP:n mielestä tehokkain keino vauhdittaa kiertotalousliiketoimintaa on uusiomateriaalien kysynnän edistäminen. Tässä julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli. Markkinoiden syntyä ei tällä hetkellä estä rekisterien ja kauppapaikkojen puute, vaan kysynnän puute.

Lue koko lausunto täältä

Ympäristöministeriön ehdotus ja annetut lausunnot Lausuntopalvelussa