Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Tekoälyn aika kierrätys­teollisuudessa on nyt

Maria Jokinen Hyötykeräys
Kuvalähde: Maria Jokinen Hyötykeräys

Nyt voimme vielä huvittua ChatGPT:n vastauksista, mutta kahden vuoden kuluttua meillä on hallussamme teknologia, joka avaa kymmenkertaisen määrän mahdollisuuksia, kirjoittaa Maria Jokinen Hyötykeräys Oy:stä. Olemme todistamassa teknologisen kehityksen ja erityisesti tekoälyn alueella tapahtuvaa eksponentiaalista kasvua. Tekoälyn aikakausi kierrätysteollisuudessa ei ole enää tulevaisuuden visio, vaan nykyhetken välttämättömyys. Maria Jokisen teksti aloittaa kirjoitussarjan tekoälyn mahdollisuuksista kierrätysteollisuudessa.

McKinsey & Company:n vuoden 2023 raportti The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year valottaa generatiivisen tekoälyn räjähdysmäistä kasvua ja osoittaa, että jo kolmannes kyselyyn vastanneista organisaatioista hyödyntää generatiivista tekoälyä vähintään yhdessä liiketoiminnoistaan. Samoin IEEE Spectrumin artikkeli 10 Graphs That Sum Up the State of AI in 2023 kertoo Yhdysvaltain hallituksen tekoälyyn liittyvän tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvusta, mikä heijastaa tekoälyn sovellusten nopeaa kehitystä. Nämä lähteet korostavat, että olemme keskellä teknologista kehitystä, joka vaatii myös kierrätysteollisuuden toimijoilta aktiivista osallistumista ja innovatiivista otetta. Nyt on aika, jolloin yritysten on omaksuttava tekoäly pysyäkseen kilpailukykyisinä ja hyödyntääkseen sen tarjoamat uudet mahdollisuudet.

Tekoäly mullistaa perinteisiä toimintatapojamme

Muutos voi olla haastava, mutta se on välttämätön askel. Tekoäly avaa ovia tehokkaammille prosesseille, parannetulle asiakaspalvelulle ja kestävälle liiketoiminnalle. Sen hyödyntäminen kierrätysteollisuudessa mahdollistaa yrityksille esimerkiksi tehokkaan lajitteluprosessin, jonka ansiosta pystytään tunnistamaan ja erottelemaan eri materiaalit tarkemmin. Tämän lisäksi pystytään optimoimaan logistiikkaketjuja, mikä voi säästää merkittävästi kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna. Teknologia mahdollistaa myös reaaliaikaisen datan hyödyntämisen, mikä tehostaa päätöksentekoa ja resurssien hallintaa. Muutos edellyttää rohkeutta ja valmiutta uudistua, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda kestävämpää tulevaisuutta. Organisaatioilta edellytetään erilaisten näkökulmien ja menetelmien yhdistämistä ja uusien toimintatapojen kehittämistä.

Riskienhallinta on keskeinen osa tekoälyn käyttöönottoa. Organisaatioiden on laajasti pohdittava riskejä, jotka liittyvät paitsi teknologiaan myös sosiaalisiin ja eettisiin näkökohtiin. Strategiat, kuten tietoturvariskien minimointi ja sääntelyvaatimusten noudattaminen, ovat olennaisia, mutta on myös tärkeää ottaa huomioon tekoälyn käytön mahdolliset tahattomat seuraukset.

Kierrätysteollisuuden yritykset voivat aloittaa tekoälyn hyödyntämisen arvioimalla, missä toiminnoissa tekoäly voi tuoda välittömiä etuja. Esimerkiksi omassa organisaatiossamme kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää ChatGPT 4 -versiota, mikä on askel kohti tekoälyn integroimista päivittäisiin rutiineihin.

Tulevaisuuden rekrytoinneissa keskeistä on tunnistaa, minkälaista osaamista organisaatiossa tarvitaan tekoälyn hyödyntämiseen. Tarve voi vaihdella koneoppimisen insinööreistä tekoälydatatieteilijöihin ja datainsinööreihin. Tämä osaamistarve heijastaa tekoälyn monitahoista roolia kierrätysteollisuuden tulevaisuudessa.

Kutsun toimintaan: Tekoälyn aikakausi kierrätysteollisuudessa tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tehokkaampaan, tuottavampaan ja kestävämpään liiketoimintaan. Nyt on kriittinen hetki toimia – omaksumalla tekoäly ja varmistamalla, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Lue lisää

  • McKinsey & Company:n vuoden 2023 raportti The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year kertoo generatiivisen tekoälyn räjähdysmäisestä kasvusta, ja miten kolmannes kyselyyn vastanneista organisaatioista käyttää generatiivista tekoälyä säännöllisesti vähintään yhdessä liiketoimintatoiminnoistaan.
  • IEEE Spectrumin artikkeli 10 Graphs That Sum Up the State of AI in 2023 esittelee AI Index Reportin löydöksiä, jotka osoittavat Yhdysvaltain hallituksen ei-puolustukseen liittyvien virastojen lisänneen tekoälyyn liittyvää tutkimus- ja kehitysrahoitusta 1,7 miljardiin dollariin vuonna 2022, mikä on 13,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Tämä kasvu rahoituksessa on suoraan yhteydessä tekoälyn tutkimuksen ja sovellusten nopeaan kehitykseen.
  • Esimerkki tekoälyn käytöstä kierrätysteollisuudessa on ZenRobotics, joka on kehittänyt edistyksellisen lajittelurobotiikan järjestelmän. Tämä järjestelmä hyödyntää tekoälyä tunnistamaan ja erottamaan kierrätysmateriaalit, kuten metallit, muovit ja paperin suurella tarkkuudella.

Tämä teksti aloittaa kirjoitussarjan tekoälyn mahdollisuuksista kierrätysteollisuudessa. Seuraavissa osissa tarkastellaan tekoälyn hyötyjä, vaikutusta työelämään ja osaamisen kehittämistä sekä digitaalisen kaksosen teknologian roolia kierrätysteollisuudessa.

Kierrätysteollisuus ry