Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Yhdyskuntajäte­huollon säännöt vaativat selkeyttämistä

Kuvalähde: Lassila & Tikanoja Oyj
Kuvalähde: Lassila & Tikanoja Oyj

Kierrätysteollisuus lausui päivitetystä Jätelakioppaasta. Opas antaa tulkintaohjeita, mutta ei yksinään riitä selkiyttämään suomalaista yhdyskuntajätelainsäädäntöä.

Ympäristöministeriö on päivittänyt jätelain tulkintaopasta (JOPAS-opas) vastaamaan jätelainsäädännön muutoksia, jotka koskevat yhdyskuntajätteitä. Päivitetty opasluonnos oli toukokuussa lausunnoilla.

Oppaan tarkoituksena on selventää jätelain yhdyskuntajätehuoltoa koskevia tulkintoja ja antaa suosituksia jätelain säännösten soveltamiseen. Oppaassa esitetyt tulkinnat ja suositukset ovat luonteeltaan ohjeellisia, eikä niillä ole oikeudellista sitovuutta.

Kierrätysteollisuus pitää valitettavana, että oppaassa ei ole tulkittu asumisen käsitettä ja sen vaikutusta jätehuoltovastuun jakautumiseen. Opas jättää edelleen ison tulkinta-aukon yhdyskuntajätehuoltoon, mikä on syytä korjata lakimuutoksin.

Jätelakiopas osoittaa hyvin sen, kuinka monitulkintaista yhdyskuntajätehuollon lainsäädäntö tällä hetkellä on, etenkin vastuunjaon osalta.

Kierrätysteollisuus pitää hyvänä, että ohjeistusta annetaan, mutta oleellisempaa olisi jatkossa varmistaa, että jätelainsäädäntö olisi itsessään selvää ja vastuut tarkoituksenmukaisia ja tarkkarajaisia. Nykytila ei ole hyväksyttävä ja aiheuttaa vaihtelevien ja kiistanalaisten tulkintojen takia tarpeetonta hallinnollista taakkaa kunnissa, hyvinvointialueilla, jätelaitoksissa, yksityisissä jätehuoltoalan yrityksissä, jätteen tuottajilla, viranomaisissa ja tuomioistuimissa.

Lue lisää lausunnostamme

Kierrätysteollisuus ry