Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry uudistaa nimensä ja ilmeensä

Nimenuudistus! (2)

YTP:n jäsenet ovat päättäneet yhdistyksen nimen muuttamisesta Kierrätysteollisuus ry:ksi, ruotsiksi Återvinningsindustrin rf. Uusi nimi kuvastaa entistä paremmin liiton jäsenistöä ja kierrätyksen merkitystä kiertotalouden etenemiselle. Nimi- ja ilmeuudistus näkyvät liiton toiminnassa vaiheittain vuoden 2023 alusta alkaen.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n jäsenet päättivät liiton nimen muuttamisesta. Uusi nimi on Kierrätysteollisuus ry, ruotsiksi Återvinningsindustrin rf. Yhdistyksestä käytetään myös englanninkielistä nimeä Recycling Industries of Finland.

Kierrätysteollisuus on kiertotalouden solmukohdassa, jossa kierrätetyt materiaalit muokataan uusiksi raaka-aineiksi ja tuotteiksi. Tarve nimenmuutokselle tulee YTP:n viime vuonna hyväksytystä strategiasta. Uuden nimen myötä yhdistys edustaa vahvemmin jäseniään ja nostaa esiin yritysten merkityksen kiertotaloudelle.

Kierrätysteollisuus toimii edunvalvojana ja tarjoaa jäsenpalveluja yrityksille, jotka toimivat kiertotalouden arvoketjussa etenkin kierrätyksen, jätehuollon, purkamisen, teknologian kehityksen ja myynnin, koulutuksen ja konsultoinnin saralla. Liitto tavoittelee jäsenmäärän kasvattamista ja voi toimia kattojärjestönä myös muille kierrätysalan toimijoille. Yhdistyksen yhteydessä toimii jo Suomen Purkuliikkeiden liitto – FDA.

Kierrätysteollisuuden toimiala ja sen merkitys yhteiskunnassa on kasvanut perinteisestä jätehuollosta keskeiseksi osaksi kiertotaloutta. Uusi nimi asemoi liiton aiempaa paremmin osana laajaa kiertotaloustoimijoiden joukkoa.

Kierrätysteollisuus tulee näkymään ympäristömyönteisenä ja markkinalähtöisenä toimijana, jonka jäsenet tarjoavat käytännön ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen, ehkäisevät luontokatoa ja ovat hiilineutraalin kiertotalouden edelläkävijöitä.

Nimi- ja ilmeuudistus näkyvät liiton toiminnassa vaiheittain vuoden 2023 alusta alkaen.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mia Nores, mia.nores@ytpliitto.fi, 044 330 0928

Kierrätysteollisuus ry