Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

YTP tukee YM:n linjausta rakennustuotteiden uudelleenkäytöstä

Kuvalähde: Foamit Group
Kuvalähde: Foamit Group

Ympäristöministeriön mukaan rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen.

Purettujen rakennusosien uudelleenkäytössä on ollut suuria haasteita, sillä niiden kelpoisuuden osoittamisen liittyy epäselvyyksiä. Jopa pilottikohteissa purkumateriaalien käyttö on pysähtynyt CE-merkinnän puuttumisen takia.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan alkuvuodesta julkaisema selvitys purkumateriaalien kiertotaloudesta nosti esiin useita sääntelyn epäkohtia, jotka hankaloittavat uudelleenkäyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa. Alan yrityksille nämä epäkohdat ovat tuttuja.

Nyt selvityksen keskeisistä johtopäätöksistä ja tuotehyväksyntään liittyvistä epäselvyyksistä on julkaistu rakennusosien uudelleenkäytön edellytyksiä koskeva policy brief -artikkeli. Artikkeli kokoaa suosituksia uudelleenkäytettävien rakennusosien käytön edistämiseen. Sen mukaan säännösten tulkintoja tulee selkeyttää, menetelmiä ja kriteerejä kehittää sekä tietopohjaa ja osaamista kasvattaa.

YTP tukee ympäristöministeriön näkemystä uudelleenkäytön varmistamisesta nykyisen rakennustuoteasetuksen puitteissa

EU:n nykyinen rakennustuoteasetus koskee lähtökohtaisesti uusia tuotteita eikä sisällä säännöksiä uudelleenkäytettävistä rakennustuotteista.

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. Viime kädessä uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa.

Euroopan komissio on maaliskuun lopulla antanut ehdotuksen rakennustuoteasetuksen uusimiseksi. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on edistää kiertotaloutta ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä.

Ympäristöministeriön näkemyksen mukaan edellytykset materiaalien uudelleenkäytölle tulee varmistaa nykyisen rakennustuoteasetuksen puitteissa, sillä uuden asetuksen valmistelu ja käyttöönotto kestää nopeimmillaankin useita vuosia.

YTP tukee ympäristöministeriön kantaa ja kannustaa nopeisiin toimiin uudelleenkäytön mahdollistamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Kierrätysteollisuus ry