Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

YTP:n vaikuttajaryhmät aloittivat toimintansa

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n uudet vaikuttajaryhmät ovat aloittaneet toimintansa kevään aikana. 

YTP:n vaikuttajaryhmät tukevat liiton edunvalvontaa, mahdollistavat jäsenten tiiviin osallistumisen toimintaan sekä kehittävät alaa eteenpäin. Vaikuttajaryhmien toimikausi on 2022–2023.

Lainsäädäntöryhmä paneutuu kiertotaloussääntelyn kehittämiseen

Lainsäädännön vaikuttajaryhmä käsittelee ajankohtaista kiertotalouteen liittyvää sääntelyä. Ryhmän agendalla on runsas joukko ympäristö-, jäte- ja esimerkiksi tuottajavastuulainsäädännön muutoksia niin EU:sta kuin Suomesta.

– Ryhmältä odotan aktiivista paneutumista ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin. Kuluvan kauden tärkein kysymys on saada nostettua kiertotalouden kehityksen kannalta keskeisiä kirjauksia tulevaan hallitusohjelmaan, ryhmän puheenjohtaja Janne Koivisto Fortum Recycling & Wastesta kertoo.

Lisää kysyntää rakentamisen uusioraaka-aineille

Rakentamisen kiertotalouden vaikuttajaryhmä tukee YTP:n edunvalvontaa rakennus- ja purkumateriaalien kierrättämisessä sekä edistää uusioraaka-aineiden kysyntää mm. erilaisia ohjauskeinoja työstämällä.

– Suomessa kierrätetään tällä hetkellä vain noin puolet rakennus- ja purkujätteestä. Parantamisen varaa on paljon, ja tähän pureudumme Rakentamisen kiertotalous -vaikuttajaryhmässä. Uusiomateriaaleille tarvitaan lisää kysyntää ja luvituksen pitää olla sujuvaa, jotta saamme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti kiertoon, ryhmän puheenjohtaja Mauri Lielahti Remeo Oy:stä toteaa.

Voimaa toiminnan kehittämiseen verkostoista

YTP:n uusi HSEQ-verkosto keskittyy toiminnan kehittämiseen parhaiden käytäntöjen jakamisen ja verkostoitumisen avulla. Verkosto paneutuu erityisesti työturvallisuuteen, laatu- ja ympäristöjohtamiseen sekä riskienhallintaan.

– Lainsäädäntö, standardit sekä asiakkaiden vaatimukset kiristyvät koko ajan, joten toiminnan jatkuva parantaminen on koko alan elinehto. Kun joissakin yrityksissä on jo kantapään kautta opittu ja kehitetty asioita, on vain järkevää jakaa omia kokemuksia muiden kanssa. Loppupeleissä olemme kuitenkin yhdessä edistämässä Suomen kiertotaloutta. Toivon, että HSEQ-verkostomme on aktiivinen ja avoin kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisessa, verkoston puheenjohtajiston jäsen Marja Leena Pinomaa Circulation Oy:stä kertoo.

– HSEQ-ryhmä ja sen mukanaan tuomat verkostot antavat mahdollisuuden tavata eri alojen edustajia, saada uusia näkökulmia ja parantaa osaamista HSEQ-asioissa. Verkosto lisää tiedonkulkua ja helpottaa kokemusten vaihtamista. YTP:n HSEQ-verkoston tarkoituksena on jäsenten tarpeista lähtevien teemojen ja haasteiden läpikäyminen yhdessä keskustellen ja ratkaisuja etsien, verkoston puheenjohtajiston jäsen Mari Vesalainen Lotus Demolition Oy:stä kuvaa.

Ryhmän puheenjohtajistoon kuuluu Marja Leena Pinomaan ja Mari Vesalaisen lisäksi Arto Arvola Kuusakoski Oy:stä.

Vaikuttajaryhmät tuovat yhteen alan kehittäjät

Vaikuttajaryhmät kokoavat yhteen lähes 60 YTP:n jäsenyritysten edustajaa. Aiempana mainittujen ryhmien lisäksi toimintakautensa aloittivat myös Viestintä- ja Toimivat markkinat -vaikuttajaryhmä.

Viestinnän vaikuttajaryhmä kehittää YTP:n näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, varmistaa tiedonkulun liiton ja jäsenyritysten välillä sekä parantaa alan mielikuvaa. Ryhmän puheenjohtaja on Inka Leisio Lassila & Tikanojasta.

Toimivat markkinat -ryhmä tarkastelee toimialan markkinoiden rakenteita ja toimivuutta. Ryhmä edistää osaltaan alan kilpailuneutraliteettia ja seuraa Materiaalitorin TSV-menettelyä sekä toimialan julkisia hankintoja. Ryhmän puheenjohtajana toimii Jarno Helistölä Jätehuolto M. Helistölä Oy:stä.

YTP:n vaikuttajaryhmät ovat avoimia kaikille jäsenyritysten edustajille. Tutustu ryhmiin ja niiden jäseniin YTP:n verkkosivuilla.

 

Kierrätysteollisuus ry