Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Autojen kiertotalous etenee – Suomalainen kierrätys­järjestelmä pärjää hyvin eurooppalaisessa vertailussa

Järvimaisema kalliolta ja taustalla auringonlasku
Kuvalähde: iStock

EU:ssa neuvotellaan uudesta asetuksesta, jolla yritetään muuttaa autojen valmistus kiertotalouden mukaiseksi. Kierrätysteollisuus lausui kannasta, jonka pohjalta Suomi käy neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

EU:n komissio antoi kesällä ehdotuksen uudeksi ajoneuvojen kiertotalousasetukseksi. Sen tavoitteena on turvata kriittisten raaka-aineiden saantia EU:ssa ja vähentää autoteollisuuden raaka-aineiden käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia edistämällä autoalan siirtymistä kiertotalouteen.

Kierrätysteollisuus kannattaa komission esitystä muuttaa nykyinen romuajoneuvodirektiivi ajoneuvojen elinkaaren huomioivaksi asetukseksi. Tavoitteet ajoneuvojen kiertotalouden synnyttämiseksi ja materiaalien kierron varmistamiseksi ovat hyviä.

Tähän pyritään kierrätystavoitteilla ja uusilla kierrätetyn materiaalin sisältöä koskevilla käyttövelvoitteilla. Jatkossa uusien ajoneuvojen muoviosissa pitäisi käyttää osittain kierrätysmuovia. Myöhemmin tavoitteita asetetaan myös metalleille.

Kierrätysteollisuus kannattaa sitovia kierrätystavoitteita ja kierrätysmateriaalien käyttövelvoitetta uusien ajoneuvojen valmistuksessa. Sääntelyllä voidaan edistää kierrätysmateriaalien käyttöä tuotannossa ja antaa alkusysäys markkinoille, jossa kierrätysmateriaalit kilpailevat tasavertaisesti primäärimateriaalien kanssa.

Komission ehdotus sisältää eräitä hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia esimerkiksi kierrätysprosessia koskien. Kierrätysteollisuus peräänkuuluttaa teknologianeutraalia lähestymistapaa ja tarkoituksenmukaisuuden sekä käytännön toimivuuden parempaa huomioon ottamista.

Komissio pyrkii ehdotuksellaan edistämään kierrätyksen lisäksi ajoneuvojen osien uudelleenkäyttöä. Kierrätysteollisuus kannattaa pyrkimystä, kunhan se on ympäristöperusteisesti järkevää, liikenneturvallisuuden huomioivaa ja varaosien myynti on taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa itsessään. Suomalaisen auton keski-ikä on romutettaessa yli 20 vuotta, eikä uudelleenkäyttöön kelpaavia ja siihen päätyviä varaosia ole kuin osassa ajoneuvoista. Ympäristövaikutusten ja liikenneturvallisuuden kannalta on perusteltua, että suomalainen ajoneuvokanta uusiutuu nykyistä nopeammin.

Kierrätysteollisuus tuo myös esiin sen, että Suomessa on toimiva ajoneuvojen tuottajavastuujärjestelmä, jossa tuottajan vastuuta toteutetaan ajoneuvojen maahantuojien ja kierrätysoperaattorien yhteistyön kautta. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen järjestelmä on toimiva ja noudattaa hyvin tuottajavastuun yleisiä velvoitteita.

Lue lausunto autojen kiertotalousasetuksen U-kirjelmäluonnoksesta

Kuvalähde: iStock

Kierrätysteollisuus ry