Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

EU:n ilmastotavoitetta vuodelle 2040 ei saavuteta ilman kiertotaloutta

Järvimaisema kalliolta ja taustalla auringonlasku
Kuvalähde: iStock

Kierrätysteollisuus kannattaa EU:n komission esittämää 90 prosentin päästövähennystavoitetta vuodelle 2040. Kuten tiedonannossa todetaan, kiertotalous on keskeinen keino päästöjen vähentämiseen. Kiertotalouden vahvistaminen edellyttää vahvempia ohjauskeinoja myös Suomessa. Suomen kiertotalousaste on romahtanut Euroopan heikoimmaksi ja on vain 0,6 %. Esimerkiksi jäteveron laajentaminen voisi auttaa Suomea nostamaan kiertotalousastetta.

EU:n komission 6.2.2024 julkaisemassa tiedonannossa suositetaan EU:lle 90 prosentin nettopäästövähennystavoitetta vuoteen 2040 mennessä. Vähennystavoite on linjassa aiemmin vuodelle 2050 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. Kierrätysteollisuus kannattaa tavoitetta ja toivoo, että toimia tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään tiukentuvassa tahdissa. Ilmastokriisin vaikutukset näkyvät jo nyt äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymisenä.

Tiedonanto edellyttää, että kaikki toimialat vähentävät päästöjään voimakkaasti ja kustannustehokkaasti. Kuten tiedonannossa todetaan, kiertotalous on keskeinen osa keinovalikoimaa. Neitseellisten materiaalien korvaaminen kierrätysmateriaaleilla auttaa samalla sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luontokadon torjunnassa. Kun materiaali kerran on otettu käyttöön, se kannattaa pitää kierrossa niin pitkään kuin mahdollista.

Eurostatin viimeisimmän tilaston mukaan Suomen kiertotalousaste on romahtanut Euroopan heikoimmaksi ja on vain 0,6 %. Luku on laskusuunnassa eivätkä kansalliset kiertotaloustoimet ole tuottaneet tulosta. Jotta suunta saadaan käännettyä, tarvitaan myös poliittista ohjausta. Esimerkiksi jäteveroa tulisi laajentaa määrätietoisesti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, jotta sillä olisi todellinen ohjausvaikutus.

Lisätietoja: Mia Nores, toimitusjohtaja, p. 044 330 0928, mia.nores@kierratysteollisuus.fi

LAUSUNTO